Conselleria d'Agricultura no realitza cap avanç per garantir la convivència dels sectors apícola i citrícola

LA UNIO - 17 Mar, 2021

Després de conéixer el nou esborrany de l'Acord sobre pol·linització creuada, les organitzacions agràries LA UNIÓ, AVA-ASAJA, ASAJA Alicante, APAC, UPA, ARVA i CCPVCOAG mostren el seu gran malestar a una normativa copiada de l'any anterior

La Conselleria d'Agricultura publica de nou, després de 28 anys en vigor i sense haver realitzat cap avanç al llarg de l'últim any, un altre Acord del Consell pel qual s'aproven mesures per a limitar la pol·linització creuada entre plantacions de cítrics (conegut com la pinyolà), que és idèntic al publicat l'última vegada i suposa l'expulsió novament dels apicultors valencians de la Comunitat Valenciana.

“Ha transcorregut un altre any de promeses incomplides, la Conselleria segueix sense fer el seu treball i elabora un Acord que constata la nul·la voluntat del Govern del Botànic per la coexistència de dos sectors de gran importància per al sector agrari valencià com són l'apícola i el citrícola”, assenyalen les organitzacions professionals agràries LA UNIÓ, AVA-ASAJA, ASAJA Alicante, APAC, UPA, ARVA i CCPV-COAG, els qui insisteixen en el seu gran malestar ja que “hem presentat un pla de viabilitat a Conselleria on s'exposen les possibles condicions d'acostament per a tots dos sectors i del qual no hem rebut resposta”.

Després de la reunió de la taula sectorial apícola mantinguda divendres passat, els responsables de Conselleria d'Agricultura han decidit de nou sense atendre raons, limitar greument els assentaments apícoles en els camps valencians, malgrat que els apicultors han complit les Ordres i Acords publicats i la prova fefaent és que no s'han produït denúncies per assentaments il·legals.

Les organitzacions assenyalen que és necessari que la Conselleria d'Agricultura afronte no sols el mapa varietal, sinó que regule les plantacions de cítrics fomentant aquelles varietats no productores de llavors i prenga mesures perquè es puga exercir l'apicultura sense restriccions. Ara que s'incrementen els abandons de camps de cítrics per baixa rendibilitat caldria aprofitar per a actuar amb valentia, perquè és evident que les abelles són simplement un vector i no tenen cap culpa de la presència de llavors en els cítrics que originen les varietats híbrides. En aquest sentit, crida l'atenció que la Conselleria no haja volgut tindre en compte ni tan sols la possibilitat de col·locar malles en les explotacions de cítrics.

La societat valenciana ha de ser conscient que les restriccions d'assentaments en zones citrícoles de la Comunitat Valenciana provoca pèrdues econòmiques enormes a les persones apicultores sense compensació per part de l'administració. A més, a causa de les condicions de crisis per les quals travessa el sector apícola agreujades per la pandèmia, l'aprovació d'aquest acord suposa una important trava en el desenvolupament de l'activitat apícola, pel trasllat imperiós dels ruscos a altres localitzacions fora de la nostra comunitat autònoma.

Mentre a tot el món es reconeix la labor de les abelles com a grans polinitzadores i reconegudes pel seu paper per a la biodiversitat i el medi ambient, ací se'ls criminalitza. El propi Parlament Europeu ha instat els Estats membres que aporten més fons per a defensar a les abelles, posant especial atenció en la cura del seu estat de salut. A més, ha reclamat que es defense l'activitat de les persones apicultores com a peça rellevant del mitjà agrari europeu i també dels ecosistemes naturals.

Està demostrat que l'abella mel·lífera augmenta el rendiment de molts cultius que es troben en les “zones citrícoles”, com poden ser els alvocats, ametlers, taronges, cireres, carabasses, etc. Amb aquesta normativa s'està perjudicant tant el sector apícola com al propi sector agrícola.