El Consell col·labora amb LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders per a divulgar la implantació de la PAC a la Comunitat Valenciana

LA UNIO - 13 Oct, 2021

Es dóna suport a la informació i l'assessorament de les novetats de la PAC i l'organització comuna de mercats agrícoles

El Ple del Consell ha aprovat la signatura d'un conveni de col·laboració amb La Unió de Llauradors i Ramaders per al suport a la divulgació de la implantació de la Política Agrícola Comuna (PAC) i la reforma de l'Organització Comuna de Mercats (OCM) a la Comunitat Valenciana.

L'objectiu d'aquesta mesura consisteix a donar suport a la realització, per part de l'esmentada entitat, d'una tasca d'informació, assessorament i divulgació a les persones agricultores i ramaderes de totes les novetats que van sorgint en la PAC i altres mesures de l'OCM, mitjançant una col·laboració econòmica que en el cas d'aquesta organització professional s'eleva a 9.500 euros.