El temps dóna la raó a LA UNIÓ i una altra de les ajudes de Conselleria d'Agricultura per la Covid-19 únicament reparteix 24.871 euros

LA UNIO - 13 Oct, 2020
  • 1604
  • 0

Únicament s'han pogut acollir 17 persones en tota la Comunitat Valenciana i el pressupost estimat era de 300.000 euros

Una altra de les ajudes importants de la Conselleria d'Agricultura per a pal·liar les pèrdues originades per la Covid-19 entre les persones llauradores i ramaderess de la Comunitat Valenciana ha resultat de nou un absolut fracàs, tal com ja augurava LA UNIÓ de Llauradors, i se suma al que ja va succeir en una altra resolta el mes d'agost passat.

Hui s'ha publicat en el DOGV la resolució de la concessió d'ajudes a les persones productores del sector primari que realitzen vendes al detall per a la creació de canals telemàtics de venda de productes agroalimentaris, del Decret 59/2020, de 8 de maig, del Consell, d'aprovació de bases reguladores i de concessió directa de subvencions a entitats, empreses i persones en règim autònom del sector primari que han patit pèrdues econòmiques per la Covid-19.

El pressupost per a aquesta línia d'ajudes era de 300.000 euros i únicament s'han destinat finalment 24.871,30 euros, és a dir, només s'ha pogut executar el 8,29% de l'import pressupostat. Es van presentar un total de 34 persones, de les quals 17 han vist els seus expedients desestimats.

Aquesta situació se suma a una altra resolució d'agost per a les persones que realitzen venda directa en llotges, alhóndigas o al detall, de productes agroalimentaris afectats per la Covid-19. El pressupost per a eixa línia d'ajuda era de 2.250.000 euros i únicament es van concedir 49.500 euros, és a dir, només es va poder executar el 2,2% del pressupost, després d'accedir únicament 33 persones a aquestes ajudes per les limitacions establides en la normativa.

D'un pressupost entre aquestes dues ajudes de 2.550.000 euros, només s'han repartit 74.371 euros, la qual cosa demostra el fracàs de les mateixes per a compensar les pèrdues per la Covid-19, ja que únicament s'ha destinat el 2,9% del pressupost.

Cal assenyalar que aquestes ajudes ja van ser criticades per LA UNIÓ en el seu moment, entre altres motius per les dificultats d'accés a les persones físiques al no disposar de certificat digital i la dificultat en la tramitació de les mateixes per una sèrie d'exigències burocràtiques innecessàries.

L'organització proposa a la Conselleria d'Agricultura una rectificació i, per tant, la redacció d'un nou Decret perquè les persones afectades per la Covid-19 puguen accedir a aquestes ajudes i poder destinar a elles el 97,10% del pressupost restant que no s'ha consumit en aquestes línies i, en qualsevol cas, a sectors agraris afectats per la Covid-19, tant agrícoles com ramaders.