El temps dóna la raó a LA UNIÓ i una de les ajudes de Conselleria d'Agricultura per la Covid-19 només reparteix 49.500 euros

LA UNIO - 14 Aug, 2020
  • 2340
  • 0

Únicament s'han pogut acollir 33 persones en tota la Comunitat Valenciana i el pressupost estimat era de 2,25 milions d'euros

Una de les ajudes més important de la Conselleria d'Agricultura per a pal·liar les pèrdues originades per la Covid-19 entre els llauradors i ramaders de la Comunitat Valenciana ha resultat un absolut fracàs, tal com ja augurava LA UNIÓ de Llauradors.

Aquesta setmana s'ha publicat en el DOGV la resolució de la concessió de les ajudes a les persones productores primàries que realitzen venda directa en llotges, mercats o al detall, de productes agroalimentaris afectats per la Covid-19, del Decret 59/2020, de 8 de maig, del Consell, d'aprovació de bases reguladores i de concessió directa de subvencions a entitats, empreses i persones en règim autònom del sector primari, que han patit pèrdues econòmiques per Covid-19.

El pressupost per a aquesta línia d'ajuda era de 2.250.000 euros i únicament s'han destinat 49.500 euros, és a dir, només s'ha pogut executar el 2,2% del pressupost, després d'accedir únicament 33 persones a aquestes ajudes per les limitacions establides en la normativa.

Aquestes ajudes ja van ser criticades per LA UNIÓ en el seu moment, entre altres motius per les dificultats d'accés a les persones físiques al no disposar de certificat digital. Ara, la resolució publicada amb la concessió li dóna la raó.

Cal assenyalar que LA UNIÓ ha hagut de recórrer al Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern de la Generalitat per a aconseguir tota la informació relacionada amb l'expedient del Decret 59/2020, després que la Conselleria d'Agricultura no contestara al recurs de reposició que va presentar davant aquestes ajudes el mes de juny passat. Finalment, i una vegada remesa aquesta informació en el dia d'ahir, s'estudiarà l'oportunitat de presentar un Contenciós Administratiu.

En aquest sentit, l'organització reclama a la Conselleria d'Agricultura una rectificació i, per tant, la redacció d'un nou Decret perquè les persones afectades per la Covid-19 puguen accedir a aquestes ajudes i poder destinar a elles, el 97,80% del pressupost restant que no s'ha consumit en aquesta línia i, en qualsevol cas, a sectors agraris afectats per la Covid-19, tant agrícoles com ramaders.

LA UNIÓ basava la seua argumentació jurídica sobre el recurs de reposició interposat a principis de juny, que la decisió de la Generalitat d'obligar a presentar les sol·licituds d'ajudes -fins i tot per a les persones físiques- de manera telemàtica a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana no tenia fonament jurídic. Tampoc que s'establira el termini de 15 dies hàbils, sense tindre en compte la suspensió de terminis administratius contemplat en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declarava l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19.