Els pressupostos generals de l'Estat per a Agricultura s'elaboren amb més pena que glòria i denoten falta d'aposta pel sector

LA UNIO - 15 Jan, 2019
  • 1896
  • 0

L'únic programa que experimenta un creixement apreciable és el de la prevenció de riscos, fonamentalment per la partida d'assegurances agràries

Després d'una primera anàlisi del projecte de pressupostos del MAPA per a 2019, LA UNIÓ i la seua organització estatal Unión de Uniones lamenten l'absència d'una aposta clara pel sector agrari que denoten els pressupostos agraris després del canvi de Govern, amb una pràctica estabilització (+0,71%) de les despeses operatives, que suposarien 7.726 milions d'euros en 2019, enfront dels 7.672 dels pressupostos prorrogats de 2018 per al Departament.

La part més voluminosa del pressupost operatiu, que comprén els capítols de transferències corrents, inversions reals i transferències de capital, l'absorbeix el programa de regulació de mercats agraris, amb pràcticament les tres quartes parts d'aquestes despeses, sumant més de 5.783,6 milions d'euros. Li segueix el programa de desenvolupament rural, que consumeix el 16%, amb 1.234,5 milions d'euros. L'organització agrària subratlla que aquests programes es financen en la seua major part a través dels fons FEAGA i FEADER de la Unió Europea.

L'únic programa que experimenta un creixement apreciable és el de previsió de riscos en el sector, que experimenta un augment del 14,9% gràcies a l'increment destinat a la partida del Pla d'Assegurances Agràries, que s'eleva fins a quasi 241,3 milions d'euros, 30 milions d'euros més que en 2018. Aquest augment, que valorem positivament, respon parcialment a les necessitats constatades en aquestes últimes campanyes.

Per a l'organització és una decepció que no hi haja més apostes clares en el pressupost del Ministeri per escometre millores en la política enfocada al sector.

En relació als programes estrictament agraris, es produeixen retallades, lleugeres, de les despeses operatives en ordenació de sectors i millora de la seua competitivitat, que disposaria de 44,7 milions d'euros (-0,43%); en sanitat animal i vegetal, que comptaria amb 35,7 milions d'euros (-0,34%); i en industrialització i millora de la qualitat, amb 25,3 milions d'euros (-1,56%).

Per part seua, la gestió de recursos per al regadiu, experimentaria un augment del 0,54%, amb una dotació de 40,3 milions d'euros de despeses operatives.

Els programes que han migrat al Ministeri per a la Transició Ecològica, fonamentalment relacionats amb les polítiques d'aigua i mediambientals, han tingut un comportament divergent. Mentre que els primers sumarien un total de 776,6 milions d'euros de despeses operatives per a 2019, reduint-se en un 1,7%; els segons, amb un muntant conjunt de 65,4 milions d'euros s'incrementarien un 10,1%.

“Creiem que Planas ha elaborat uns pressupostos d'Agricultura amb més pena que glòria”, destaquen des de l'organització. “Per desgràcia, en els comptes del Ministeri, com en altres qüestions, tampoc s'ha notat el canvi de govern”, afigen, recordant que, a més, aquest departament ha sigut un dels més maltractats per les retallades en aquests passats anys, amb una caiguda del 25% en les seues despeses operatives entre 2009 i 2018.

LA UNIÓ i Unión de Uniones entraran en profunditat en els pròxims dies en l'anàlisi de les partides concretes i del grau d'execució d'aquestes, a fi de veure el compliment dels pressupostos i elaborar les seues propostes d'esmenes que presentarà, com ha fet en cada exercici, als grups polítics tant en el Congrés, com en el Senat.