La AICA publica per primera vegada el llistat de les empreses sancionades per incomplir la Llei de la Cadena Alimentària

LA UNIO - 27 May, 2023

69 empreses ja han estat sancionades

La AICA publica per primera vegada el llistat de les empreses sancionades per incomplir la Llei de la Cadena Alimentària L’Agència d’Informació i Control Alimentaris (AICA), organisme depenent del Ministeri d’Agricultura i encarregat, entre d’altres, de vigilar els contractes a la cadena alimentària, ha fet pública la primera llista de sancions emeses, les corresponents al primer trimestre del 2023 i que són sancions fermes en via administrativa i/o judicial per incompliment de la Llei de la Cadena Alimentària que es van iniciar mesos abans. Es tracta d’una de les novetats que va introduir la reforma de la Llei de la Cadena aprovada el desembre del 2021 i en la línia de les esmenes que va presentar LA UNIÓ a través dels Grups Parlamentaris al Congrés dels Diputats. / Joanma Mesado

A la llista, on apareixen un total de 69 empreses sancionades de les que algunes d’elles són empreses de la distribució com ara DIA, amb sancions que sumen 6.900 euros, o Carrefour, que ha estat sancionada en només 3.001 euros, també estan grups tant importants com J. García Carrión, amb una sanció per un import de 9.147 euros.

La majoria de les sancions han estat imposades per incompliment dels terminis de pagament amb 39 sancions, per no formalitzar contracte per escrit han estat 19 les sancions, 10 sancions per no incorporar en el contracte el preu pactat entre les parts i, finalment, dos sancions s’han produït per modificacions unilaterals del preu pactat inicialment.

De les 69 empreses sancionades, dos d’elles ho han estat per la denúncia en el seu moment per part de LA UNIÓ. Tot i no ser imports elevats, cal continuar denunciant les pràctiques que van en contra de la Llei de la Cadena Alimentària.

Per això, des de LA UNIÓ s’insta a que es trasllade a l’organització quan no es complisquen els terminis de pagament, la modificació del preu de contracte no expressament pactat entre les parts, la inexistència de contracte escrit o que el contracte no contemple informació, com ara el preu pactat. LA UNIÓ ho denuncia de forma confidencial, sense que el nom de la persona llauradora o ramadera es sàpiga en cap moment.

LA UNIÓ aposta, i així ho ha traslladat, per un increment considerable de l’import de les sancions ja que, en quasi totes les d’ocasions, suposa més el dany comès per l’incompliment de la Llei de la Cadena Alimentària que la sanció imposada, tot i que el cost burocràtic per a estes empreses és considerable. A més, la difusió del nom de les empreses sancionades per haver infringit esta Llei té un caràcter exemplaritzant.

Llistat d’empreses sancionades: https://cutt.ly/O7CbFER