La UE només inspecciona de manera aleatòria els lots de cítrics que entren d'Egipte i redueix al mínim els de Turquia, malgrat que les deteccions amb residus de plaguicides de tots dos països segueixen a l'alça

LA UNIO - 10 May, 2021

Dels 118 rebutjos en el que portem d'any, 112 procedeixen de Turquia i Egipte; per la qual cosa LA UNIÓ reclama mesures i solucions

LA UNIÓ de Llauradors denuncia que la Comissió Europea continua donant l'esquena als seus citricultors perquè únicament realitza inspeccions de manera aleatòria als cítrics que entren des d'Egipte i limita les de Turquia al 5 i 10%, mentre les deteccions amb residus de plaguicides o substàncies prohibides ací procedents de tots dos països continuen a l'alça.

Malgrat haver-se detectat en el que portem d'any un total de 18 rebutjos de cítrics egipcis per presència de plagues o substàncies, en la revisió que s'efectua des de la Comissió Europea cada sis mesos del llistat d'aliments i país d'especial vigilància no s'han inclòs les taronges d'Egipte, segons ha comprovat LA UNIÓ que ressalta la gravetat d'aquesta situació. Per tant, les inspeccions als cítrics amb origen d'Egipte són totalment aleatòries i quasi nul·les, tant en frontera com en el punt de venda.

Per al cas de Turquia, malgrat les xifres rècord sense precedents de deteccions de residus d'importacions amb 94 intercepcions, no s'ha elevat el percentatge d'inspecció mínim dels lots, que es manté en una ridícula xifra del 5% per a mandarines i del 10% per a taronges.

En aquest sentit, LA UNIÓ proposa a la Comissió Europea que augmente els percentatges d'inspecció mínims en tots aquells països que tinguen quantitats elevades de rebuig per la detecció de plagues o l'ús de substàncies prohibides, ja que pot ser un “autèntic colador i un greu perill per a l'entrada d'organismes nocius en la citricultura europea”.

Cal assenyalar que Turquia i Egipte acaparen en el que portem d'any pràcticament totes les alertes sanitàries per residus de pesticides en importacions de cítrics que s'han detectat a la Unió Europea (UE), tant per superar el límit màxim (LMR) com per emprar substàncies no autoritzades a la UE com el clorpirifos o el metil clorpirifos per a lluitar contra les plagues o el prochloraz per a tractaments postcollita. En l'informe dels mesos transcorreguts de 2021 de la RASFF -l'autoritat de la Comissió Europea per a les alertes de seguretat en aliments- s'indica que hi ha un total de 118 enviaments rebutjats en frontera, d'alertes o de seguiment i informació, dels quals 94 provenen de Turquia, 18 d'Egipte (la majoria al març i abril quan comencen el gruix de les seues exportacions a la UE) i 3 de la Xina. Moltes d'aquestes deteccions són qualificades a més per la RASFF com a decisió de risc seriós. Els rebutjos dels inspectors oficials comunitaris es produeixen per superar les taronges, mandarines i llimes el límit màxim de residus permés o per haver sigut tractades amb substàncies actives prohibides a la UE per la seua alta toxicitat i/o per ser poc respectuoses amb el medi ambient com el clorpirifos o el metil clorpirifos que la Comissió Europea ha prohibit el seu ús als citricultors europeus.

Cal sospitar davant aquesta situació de poques inspeccions però amb molts rebutjos que entra molta fruita als mercats europeus amb LMR alts o substàncies prohibides, la qual cosa suposa un greu problema per a la seguretat alimentària i la salut. Es tracta d'uns llindars molt baixos per a registrar eixe volum tan alt de rebutjos en frontera i per això LA UNIÓ no entén com els productes agrícoles produïts a la Unió Europea han de complir amb uns estàndards molt exigents i anar adaptant-se a les exigències de la nova política de “la granja a la taula” i, mentrestant, s'observa cada vegada més alertes sanitàries en les produccions procedents de països tercers als quals caldria tancar la seua entrada sense les garanties suficients de complir amb els estàndards europeus.

Amb aquestes noves dades a la mà, l'organització insisteix de nou que ha d'haver-hi una homegeneització dels estàndards de producció europeus amb els procedents de països tercers, des dels aspectes fitosanitaris fins als socials o democràtics. Fins que això no es complisca, LA UNIÓ assenyala que s'haurien de suspendre les importacions de produccions procedents de països tercers que no complisquen les normatives comunitàries i als consumidors els insta que comproven l'origen de la fruita per a consumir cítrics europeus en general i valencians en particular.