LA UNIÓ aconsegueix ajornar els canvis en l'extensió de garantia i una graduació de la pujada de tarifes en l'assegurança de cítrics

LA UNIO - 01 Mar, 2019
  • 2391
  • 0

Però ho considera insuficient i ha fet propostes en benefici dels llauradors professionals que asseguren la seua collita

LA UNIÓ de Llauradors ha aconseguit ajornar al pròxim any la nova redacció de les condicions de cobertures de l'extensió de garanties en l'assegurança de cítrics i mantenir per a enguany la cobertura actual. A més, es graduarà la pujada de tarifes prevista en dues etapes, un 50% per a enguany i la resta l'any que ve.

Malgrat aquestes millores, l'organització agrària les considera totalment insuficients, ja que la decisió dilata en el temps la pujada de les primes a les persones productores que asseguren.

LA UNIÓ ja va reiterar recentment en la Comissió Territorial d'Assegurances el seu desacord davant les propostes de modificació plantejades per Agroseguro per a l'assegurança de cítrics, més encara en una campanya desastrosa per als llauradors, i el període dels quals de contractació s'inicia de nou el pròxim 1 d'abril.

Per tot això, LA UNIÓ va sol·licitar fa uns dies a la Conselleria d'Agricultura que complemente la subvenció fins al màxim permès per la UE i per la transposició estatal d'aquesta normativa (65% del rebut de prima) per a les persones professionals d'aquest i altres cultius, ja que són elles les que més acusen els danys per inclemències meteorològiques en dependre la seua renda en major proporció dels ingressos procedents de les activitats agràries. A més, aquesta organització proposa que els recàrrecs per sinistralitat siguen subvencionables, perquè els sinistres no depenen de la voluntat de la persona agricultora.

A més des de LA UNIÓ s'insta a ENESA al fet que recupere els deu punts de subvenció base que va eliminar en 2017, per a disminuir l'increment en el cost de l'assegurança a les persones productores, tal com s'ha sol·licitat en nombroses ocasions en el transcurs d’estos dos últims anys.