LA UNIÓ aconsegueix que el Ministeri d'Agricultura establisca mesures de suport al sector agrari, però resulten encara insuficients

LA UNIO - 18 Mar, 2022

Espera que el Govern faça real i efectiu l'anunci d'una rebaixa impositiva de l'energia i que la faça extensiva a tots els béns i serveis usats en la producció agrària

LA UNIÓ de Llauradors ha aconseguit que el Ministeri d'Agricultura haja aprovat mesures que havia sol·licitat dins de les contingudes en el RD Llei 4/2022, pel qual s'adopten mesures urgents de suport al sector agrari per causa de la sequera, però són encara insuficients perquè segueixen sense respondre a l'extraordinari de la situació actual i eren inexcusablement les que calia adoptar.

Després d'una anàlisi del Reial decret llei, publicat en el BOE aquest passat dimecres, considera que recull mesures de Uniones, però no resolen la situació tan extraordinària que s'està vivint.

Entre les mesures que s'inclouen en aquest RD està l'ajornament en l'ingrés de quotes a la Seguretat Social, reducció del rendiment net de l'IRPF en un 20%, exempció de l'impost sobre béns immobles de naturalesa rústica en determinats casos, una nova línia d'ajudes SAECA per a operacions de finançament, possibilitat d'incrementar la dotació per al 43 Pla d'Assegurances Agràries i aplicació de disposicions de força major en la PAC perquè les CCAA puguen flexibilitzar determinats requeriments, determinació d'imports per a aigües dessalades.

Així mateix, es limita també el cost de l'aigua procedent de dessaladores de titularitat de l'Administració General de l'Estat fins a 0,450 €/m³, en presa de reg i amb el cost de l'aigua en la conducció Xúquer-Vinalopó es fixen uns preus per m³ de 0,295 euros en presa de postransvasament. La fixació d'aquests preus màxims permetrà als usuaris assumir els costos del recurs. També s'ha aprovat la constitució del Fons XARXA de Flexibilitat i Estabilització de l'Ocupació i la modificació del RD 864/2006 de desocupació en els treballadors agraris i 388/2021 d'avals SAECA.

“Ni Planas, ni la resta de l'Executiu, han entés l'excepcionalitat de la situació, enmig d'una crisi inflacionista dels costos de producció que s'arrossega des de l'any passat i agreujada ara per la invasió i guerra a Ucraïna”, afirma LA UNIÓ. “La situació de les explotacions professionals, que viuen fonamentalment de l'activitat agrària, és crítica i de poc valen només rebaixes fiscals que suposen únicament un pegat, per la qual cosa es necessiten mesures de major importància”, assenyala.

LA UNIÓ va fer arribar, a través de la seua organització estatal Unión de Uniones, un ampli ventall de propostes per a pal·liar la greu crisi del sector, d'elles, el Ministeri només ha considerat algunes que no suposaran un colp d'efecte en aquesta crisi. Així, reclama contractar de manera anual la doble tarifa elèctrica per a regadiu, reivindicació de la nostra organització i que el Govern va establir com una possibilitat en l'última reforma de la Llei de la Cadena Alimentària però que segueix sense posar en marxa, o també l'activació immediata d'un Fons Extraordinari de lluita contra la sequera per al finançament de línies de suport i ajudes de minimis o l'aplicació del tipus impositiu més reduït de l'IVA per a inputs agraris que encara no el tinguen.

Respecte a aquesta última proposta, des de LA UNIÓ es recalca la seua conveniència donada la conjuntura actual d'increment desorbitat de tots els inputs. Segons estimacions de l'organització, l'increment dels preus dels costos dels tres principals inputs agraris (fertilitzants, pinsos i energia) hauria incrementat en uns 470 milions d'euros la recaptació per IVA de l'Estat en 2021 i el que portem de 2022, respecte a 2020.

LA UNIÓ espera que el Govern faça real i efectiu l'anunci d'una rebaixa impositiva de l'energia i que la faça extensiva a tots els béns i serveis usats en la producció agrària, tal com ha reclamat. A més, insisteix que, aquesta i altres mesures han de prendre's com més prompte millor. “Si cal prendre decisions perquè part dels cabals ecològics vagen a regadiu o si s'ha de flexibilitzar la PAC per a produir en determinades superfícies, cal fer-ho quan es rega i quan se sembra, no d'ací a uns mesos” conclou.