LA UNIÓ aconsegueix que la Comissió Europea pose a partir de 2020 un sistema de gestió electrònica per als certificats agrícoles d'exportació a tercers països

LA UNIO - 19 Sep, 2019
  • 1271
  • 0

Ho havia reclamat al Ministeri d'Agricultura el passat 3 d'abril després d'una reunió celebrada a Madrid, a fi de donar major transparència i planificació del control de les inspeccions, entre altres qüestions

LA UNIÓ de Llauradors ha aconseguit que la Comissió Europea pose en marxa a partir de 2020 un sistema de gestió electrònica per als certificats d'exportació agrícola de tercers països, un el certificat denominat Inward Monitoring Arrangement (IMA) i un altre el certificat d'autenticitat, tal com havia reclamat aquesta organització fa uns mesos. Així ho ha transmés la Comissió d'Agricultura davant unes preguntes formulades -a instàncies de LA UNIÓ- per l'eurodiputada valenciana del PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero.

Una representació de LA UNIÓ, encapçalada pel seu secretari general Carles Peris, va proposar el passat 3 d'abril en el transcurs d'una reunió celebrada a Madrid amb el Ministeri d'Agricultura que la Comissió Europea establira un mecanisme basat en l'expedició de certificats d'exportació, com ja es va fer anteriorment amb les pomes i ara amb l'all, amb l'objectiu de millorar el seguiment de la importació de cítrics i detectar possibles pertorbacions en els mercats. Se li va demanar en aquella data a la Directora General de Produccions i Mercats Agraris del Ministeri d'Agricultura, Esperanza Orellana, que traslladara la petició a les autoritats comunitàries.

LA UNIÓ considera que la digitalització en origen dels fluxos comercials de països tercers suposa una major transparència, planificació del control d'inspeccions, centralització de la informació, seguiment de volums o habilitació de dades estadístiques per a l'elaboració de possibles aplicacions de la clàusula de salvaguarda, entre altres aspectes.

En aquest sentit, la Comissió Europea assenyala ara després de la petició de LA UNIÓ que “està treballant actualment en la integració dels certificats agrícoles d'importació i exportació a l'entorn de finestreta única de la UE per a les duanes”. Prossegueix la Comissió que “una vegada que es digitalitzen en tota la UE els documents justificatius com els certificats amb una font de dades a nivell europeu, podrà efectuar-se una verificació automatitzada en el moment del despatx de duana quan es produïsca una importació”.

LA UNIÓ creu que els certificats no suposen una barrera comercial, sinó un registre actualitzat per a conéixer anticipadament la fruita que entrarà en el mercat europeu. Aquest coneixement anticipat crea a més un marge de maniobra que facilita l'adopció de mesures preventives si escau.

Cal assenyalar que els productors europeus de cítrics estan travessant per una difícil situació, degut, entre altres coses, al notable augment de les importacions de cítrics procedents de determinats tercers països de l'hemisferi sud. Sud-àfrica va exportar per exemple la campanya 2018 a la Unió Europea un total de 814.000 tones de cítrics per les 471.000 tones de 2014, la qual cosa suposa que en només cinc anys haja duplicat els seus enviaments.