LA UNIÓ aconsegueix situar en els Pressupostos Generals de l'Estat el contracte elèctric de temporada per al regadiu

LA UNIO - 09 Dec, 2020

També s'ha aprovat com a esmena la integració de les llacunes de cotització en la jubilació per a autònoms i treballadors agraris

LA UNIÓ de Llauradors mostra la seua satisfacció perquè dues de les esmenes als Pressupostos Generals de l'Estat que va presentar -al costat de la resta d'organitzacions de la Unión de Uniones- als Grups Parlamentaris del Congrés, el contracte elèctric de doble tarifa per al regadiu i una millora per al càlcul de la jubilació d'autònoms i treballadors agraris, s'han incorporat a l'articulat del projecte de Llei en les votacions de la setmana passada en el Ple del Congrés.

En la sessió del Ple del Congrés del dia 2, en la qual es votava el dictamen de la Cambra sobre l'articulat del projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, es va aprovar la incorporació al text de dues esmenes, la 2077 i la 2084, que responen textualment a les propostes impulsades per l'organització i presentades a tots els Grups Parlamentaris el passat 12 de novembre, previ a l'inici dels debats parlamentari.

La proposta 2084 obligaria el Govern a desenvolupar reglamentàriament, en un termini de 6 mesos des de l'entrada en vigor de la Llei, el contracte d'accés elèctric per al regadiu amb la possibilitat de disposar de dues potències diferents al llarg de 12 mesos. “El Govern ha anat donant llargues a aquesta mesura perquè no tenia data límit per a fer-ho”, expliquen des de l'organització, que buscava amb aquesta esmena posar-li un horitzó temporal per a la seua posada en marxa. Aquesta esmena, tramitada per Grup Plural (Junts per Catalunya), va ser també recollida i presentada en termes similars per Esquerra Republicana i Ciudadanos

Juntament amb aquesta esmena es votava i, per tant també s'ha aprovat, una altra (la 2077) igualment a instàncies de les organitzacions de la Unión de Uniones i tramitada d'igual forma per Junts per Catalunya, per la qual el Govern ha d'emprendre els estudis i consultes necessaris per a integrar en la pensió de jubilació d'autònoms i treballadors agraris les llacunes de cotització quan no existisca tal obligació. “Del que es tracta és d'eliminar una discriminació que patim les persones llauradores i ramaders i els nostres treballadors del règim agrari, respecte dels treballadors del règim general” aclareixen, implantant tots, els mateixos o equivalents mecanismes d'integració de llacunes de cotització, la qual cosa suposa una millora en el càlcul de les pensions de jubilació en l'agricultura.

Del total de 21 propostes d'esmena presentades per la Unión de Uniones als Grups, només aquestes dues han resultat aprovades en aquesta fase de la tramitació, malgrat l'oposició principal dels Grups Socialista i Unides Podemos. “Ens encarreguem que les nostres propostes arriben a tots els grups” informen des de l'organització “uns les recullen i altres no, uns les secunden i altres no; però tenint en compte el complicat que és calçar una esmena en el debat de pressupostos no és poca cosa que aquestes dues hagen tirat avant”.

L'organització, que continuarà insistint amb la resta de propostes en el pas de la Llei pel Senat, agraeix el gest als Grups que han recollit i presentat com a pròpies les seues demandes, així com a aquells que han votat a favor de les mateixes i confia que arriben a bon terme en les fases posteriors del procediment parlamentari que queda encara per davant.