LA UNIÓ alerta dels greus perjudicis per al sector agrari valencià d'un possible Brexit dur i demana que s'estudien solucions

LA UNIO - 08 Sep, 2020

Un recent estudi indica que un Brexit dur podria suposar reduccions significatives en els preus de les fruites i hortalisses per als productors europeus

LA UNIÓ de Llauradors demana a tots els òrgans del Govern d'Espanya implicats i a la Generalitat que pressionen perquè existisquen fórmules que esmorteïsquen les possibles conseqüències comercials d'una eixida abrupta de Regne Unit de la Unió Europea (UE).

LA UNIÓ, qui ha destacat ja en anteriors ocasions l'impacte que el Brexit pot tindre sobre diversos productes agroalimentaris de la Comunitat Valenciana, alerta que, a quatre mesos de l'eixida efectiva del país britànic que es preveu que tinga lloc l'1 de gener de 2021, no es coneix oficialment el marc legislatiu que articularà les relacions comercials entre tots dos blocs.

L'organització ressalta que tant la UE com Regne Unit han mostrat públicament la seua intenció d'adoptar un model en forma d'acord de lliure comerç, la qual cosa implicaria que Regne Unit deixe de contribuir al pressupost comunitari i comportaria un possible augment dels costos d'exportació derivat de l'increment de barreres no aranzelàries addicionals (p. ex., augment dels controls fitosanitaris en frontera, limitacions al transport de mercaderies).

En aquest sentit, encara existeix la possibilitat –cada vegada més creixent, segons el parer de l'organització, - que no hi haja acord entre tots dos blocs, la qual cosa podria portar, per l'aplicació d'aranzels, serioses conseqüències per al comerç agroalimentari, especialment per a països com Espanya, que suposen el 9% de les importacions agroalimentàries europees de Regne Unit.

L'organització es fa ressò d'un recent estudi, elaborat per investigadors europeus d'alt nivell, que mostra els impactes sobre el sector agroalimentari europeu de quatre possibles escenaris que podrien donar-se a nivell comercial entre la UE i el Regne Unit.

En tots ells, els efectes sobre els productors europeus són negatius a causa de la reducció del pressupost PAC per l'eixida de Regne Unit i d'un possible escenari de reducció de preus generalitzat. En concret, l'estudi adverteix d'una possible reducció per a 2030 en els preus de la carn de fins al -1,8% en cas d'un Brexit dur, els lactis fins al -0,8% i les fruites i hortalisses fins al -0,7%, la qual cosa comportaria una pèrdua de renda significativa per als llauradors i ramaders europeus.

L'organització recorda que s’exporta des d’Espanya al Regne Unit principalment caqui, altres fruites, fruits rojos i kiwis, (8%), vi i most (8%) i cítrics (7%) i que suposa el 8% del total de les exportacions agroalimentàries espanyoles, xifra rellevant que precisa de solucions urgents de cara a evitar una futura crisi en aquests sectors. Pel que fa a la Comunitat Valenciana, el Regne Unit és el quart destí de les exportacions agroalimentàries de la Comunitat Valenciana després d'Alemanya, França i Itàlia amb aproximadament un 7,5% del total. Segons dades de 2019, els cítrics amb 191 milions d'euros van suposar el 47,4% dels enviaments agroalimentaris de la CV al Regne Unit, les hortalisses amb 61 milions d'euros que van significar el 15,3%, seguits pels gelats 23,4 milions d'euros, l'ametla (19,8 milions d'euros), els sucs i les conserves vegetals (18,3 milions d'euros), l'arròs (19,8 milions d'euros), el vi (9 milions d'euros), el caqui (3,7 milions d'euros) i la bresquilla (3,2 milions d'euros).

Per aquesta raó, LA UNIÓ demana al Govern que pressione i exercisca la seua influència en les institucions europees per a definir amb celeritat el marc comercial entre tots dos blocs i que identifique alternatives comercials per a donar eixida als productes íntimament lligats a l'exportació al país britànic.