LA UNIÓ alerta sobre la plaga de mosquit verd en el cultiu de l'ametler i l'absència de solucions per al seu tractament

LA UNIO - 30 Jul, 2021

Únicament existeix un producte autoritzat que ha demostrat poca eficàcia i per això cal ampliar l'espectre

LA UNIÓ de Llauradors alerta sobre la presència del mosquit verd en gran part dels ametlers de les zones productores de la Comunitat Valenciana i demana que s'amplie l'espectre d'insecticides autoritzats per al seu control.

L'organització agrària assenyala la preocupació que existeix entre els productors d'ametla davant aquesta plaga que estaria danyant seriosament els cultius, provocant la baixa rendibilitat d'un producte que ja de per si mateix estava acusant fortes caigudes de preus.

LA UNIÓ destaca que per al tractament d'aquesta malaltia únicament existeix un producte autoritzat i que ha demostrat poca eficàcia perquè només soluciona el problema durant unes hores, ja que, en tindre una acció de contacte, no persisteix i la incidència de la plaga torna al poc temps.

El mosquit verd afecta a nombroses espècies frutícoles, però a diferència de l'ametler que només compta amb una única matèria activa autoritzada, aquestes compten amb diversos productes que possibiliten un major control de la plaga.

En ametlers, el mosquit verd afecta principalment a les fulles i també als brots tendres, succionant saba del floema en els nervis principals ocasionant fortes distorsions, esgrogueïment i necrosis de les parts apicals de les fulles. Les picades de l'insecte produeixen el retard del creixement dels brots, l'escurçament de l'espai entre les fulles i fins i tot la grogor i caiguda d'aquestes.

LA UNIÓ explica que aquest mosquit pot aparéixer nombroses vegades en el mateix cicle, les nimfes solen aparéixer en els mesos d'abril i maig, però quan realment es detectar en tota la seua magnitud és ara durant els mesos de juliol i agost.

L'organització demana solucions per a poder fer front a aquesta plaga i que s'autoritzen noves matèries actives que donen resposta al que el cultiu necessita i atallar aquests problemes de sanitat vegetal que no fan més que minar la producció i la rendibilitat del cultiu, a més d'obligar, en moltes ocasions, a l'abandó.

“Així com succeeix amb altres cultius, com l'albercoc, el cirerer o la vinya, nosaltres també demanem que es posen a la nostra disposició més matèries actives ja que l'única amb la qual comptem -Fenpiroximato 5.12%- no funciona”, comenten des de l'organització. “S'està discriminant l'ametla ja fortament castigada quan el que caldria fer és continuar treballant per a donar-li el valor que ha tingut sempre aquest cultiu”, afigen.