LA UNIÓ assenyala que el 68% de l'import de les multes per incompliments de la cadena alimentària estan sense pagar per haver-se recorregut

LA UNIO - 09 Dec, 2021

Les sancions actuals tenen pocs efectes desincentivadors perquè són imports molt baixos

LA UNIÓ considera que les sancions imposades per incomplir la Llei de la Cadena Alimentària tenen un feble efecte desincentivador tenint en compte que el seu import no és elevat i que les de major quantia estan pendents de pagament per haver-se recorregut.

LA UNIÓ, a través de la seua organització estatal Unión de Uniones, ha tingut accés a les dades relatives a les sancions imposades i pagades per incompliments de la Llei 12/2013 de millora de funcionament de la cadena alimentària que indiquen que els operadors sancionats amb multes més elevades acaben recorrent les mateixes en via administrativa i judicial, quedant els pagaments pendents de les oportunes resolucions.

Això implica que de l'import d'11.858.185 euros que suposen les 2.474 sancions proposades per l'Agència d'Informació i Control Alimentaris (AICA) i imposades pel MAPA des que aquest organisme porta funcionant fins al 31 de desembre de 2020, només s'ha fet efectiu, amb dades a aquest mes de novembre, el 32,4%, concretament 3.847.105 milions d'euros. Això afectaria el 87,0% del nombre de multes. Es dedueix, per tant, que la immensa majoria de les sancions pagades són de xicoteta quantia, amb una mitjana de 1.789 euros.

Per contra, hi hauria 252 infraccions recorregudes en via administrativa o judicial que no tindrien caràcter de fermes i que, per tant, encara no haurien sigut pagades. Aquestes infraccions sumen un total de 7.757.636 milions d'euros. Igualment, existirien altres 70 sancions, per un import de 253.443 euros, que tampoc haurien sigut abonades encara, sense especificació del motiu d'això.

En conjunt, per tant, un 68% de l'import de multes des que AICA va començar a treballar fins a finals de 2020, no haurien sigut encara pagades.

L'organització no qüestiona el dret de qualsevol ciutadà o entitat a recórrer els actes administratius que entenga que el perjudiquen “però ací el que és clar és que els grans operadors, amb bons equips legals, utilitzen totes les seues eines per a retardar o esquivar les multes i només paguen els infractors de menor quantia”, apunten des de LA UNIÓ.

L'organització considera que aquestes dades indiquen que el règim sancionador de la Llei de la Cadena Alimentària té un feble efecte desincentivador perquè els qui incompleixen la Llei no senten de nou temptació de fer-ho. A això s'uneix el xicotet import de les multes que s'imposen en comparació amb la importància d'alguns operadors.

Així, segons la memòria de AICA, l'import mitjà de les sancions a la distribució minorista està en els 23.050 euros; a la distribució majorista en 1.760 euros i a la indústria alimentària en 2.093 euros. “Aquests imports mitjans donen una idea del barat que està eixint incomplir la Llei” indiquen des de LA UNIÓ, que afig que “estarem vigilants al fet que la reforma aprovada supose realment que la multa no acaba sent inferior al benefici que proporciona l'incompliment”.