LA UNIÓ considera un error la pressa espanyola per ratificar l'acord comercial UE-Mercosur sense cap mena d'estudis d'impacte per al nostre sector agrari

LA UNIO - 20 May, 2021

En cítrics per exemple es preveu un creixement de les importacions de l'hemisferi sud, sense tindre encara protocols segurs i sense els mateixos estàndards de producció que nosaltres

LA UNIÓ de Llauradors creu que és un greu error i una precipitació del Govern espanyol el seu anunci -a través del Ministeri d'Afers Exteriors- d'accelerar la ratificació de l'acord entre la UE i Mercosur, quan no existeixen estudis profunds ni rigorosos d'impacte sobre els efectes que causaria en el nostre sector agrari.

Els estudis generals realitzats fins hui sobre les conseqüències de l'acord amb Mercosur són poc concrets, no analitzen per exemple el cultiu dels cítrics, ni tampoc tenen en compte la incidència per països comunitaris. Un del Govern francés alertava a més sobre els efectes negatius per a alguns sectors agrícoles del país veí. LA UNIÓ critica així que tant Arancha González Laya, ministra d'Afers exteriors, com el mateix Pedro Sánchez estiguen apostant per l'acord sense haver-se preocupat abans per conéixer les conseqüències sobre les nostres produccions ni pel context de competència deslleial que es pot crear.

En relació al nostre principal cultiu, l'Organització Mundial dels Cítrics (WCO) ha avançat que la collita citrícola de l'hemisferi sud (l'Argentina, Austràlia, Bolívia, el Brasil, Xile, el Perú, Sud-àfrica i l'Uruguai) per a 2021 abasta la xifra de 22,7 milions de tones, la qual cosa representaria un increment del 3,18% en comparació amb la passada. Aquest creixement de les importacions de països tercers de l'hemisferi sud es produeix quan no existeixen encara protocols segurs malgrat l'augment del trànsit de mercaderies i se segueix sense exigir els mateixos estàndards de producció, com denuncia des de fa temps LA UNIÓ.

En aquest sentit, LA UNIÓ destaca que per a poder avaluar l'impacte real d'aquest acord cal augmentar la visió. “No tot són productes i aliments, és també la manera de produir-los, utilitzant a més moltes substàncies actives que estan prohibides a Europa”, critica l'organització. Mercosur se situa a més per damunt de la mitjana europea en quantitat i nombre de substàncies actives utilitzades. Així, d'un total de 508 substàncies analitzades en un estudi publicat per Environmental Health en 2019, el 44% d'elles estaven prohibides o en procés d'estar-ho a la UE; mentre que al Brasil només era del 14%.

Mentre que la Unió Europea és cada vegada més estricta quant a temes ambientals i d'emissions, l'ús de fitosanitaris, antibiòtics, mesures de benestar animal o les condicions de treball, tal com es proposa en l'estratègia de la Granja a la taula, per l'altre costat, es volen signar acords com el de Mercosur sense exigències equivalents als productors d'aquell àmbit geogràfic. “Sembla una mesura de doble moral, si més no, i hi ha un elevat risc de deslocalització de la producció”, afig LA UNIÓ, qui apel·la al fet que, “tant aquest com altres tractats de comerç, no se signen si el respecte al principi de reciprocitat en les condicions socials i ambientals no queda plenament garantit”.

L'organització demana a més que s'augmente també el control en l'entrada de mercaderies que puguen contindre plagues, com és el cas de la taca negra o el cancro en els cítrics provinents d'eixos països en general i en particular de l'Argentina la importació dels quals es va suspendre temporalment i s'ha représ ja aquest passat 1 de maig.

També assenyala l'organització les conseqüències mediambientals per a les regions de Mercosur, amb un augment de la desforestació anual d'al voltant del 5% i un total d'entre 4,7 i 6,8 milions de tones de CO2 equivalent més emissions addicionals atribuïbles a l'Acord, a causa de l'augment de la seua producció que no segueix estàndards tan estrictes com els europeus.