LA UNIÓ creu que el Pla de Desenvolupament Agrari de l'Horta de València és una oportunitat perquè els llauradors facen més viables les seues explotacions i guanyen en competitivitat

LA UNIO - 31 Jul, 2018
  • 2790
  • 0

Actualment està en procés de redacció i LA UNIÓ ja ha fet arribar a la Conselleria d'Agricultura, de qui depèn, les seues propostes detallades

LA UNIÓ de Llauradors qualifica el Pla de Desenvolupament Agrari de l'Horta de València (PDA), actualment en fase de redacció, com un dels projectes agrícoles més ambiciosos que s'hagen fet mai en l'àmbit de l'Horta de València i una oportunitat per als llauradors de fer més viables les seues explotacions.

La publicació en el DOGV el passat 12 de març de la Llei de l'Horta va ser l'inici per a la redacció posterior del Pla de Desenvolupament Agrari de l'Horta de València. La llei reflecteix en la disposició addicional tercera que en el termini màxim de nou mesos es constituirà el Consell de l'Horta de València i s'elaborarà el Pla de Desenvolupament Agrari, la redacció del qual és competència exclusiva de la Conselleria d'Agricultura.

LA UNIÓ sempre ha manifestat que el PDA és el Document més transcendental que mai s'haja plantejat de manera integral per a dissenyar la viabilitat de l'Horta i que la Llei és simplement l'instrument que possibilita que es puga redactar aquest Pla tan important per al futur dels productors, ja que és el document que arreplegarà de manera detallada -i sobretot pressupostada- les diferents accions concretes que possibilitaran, o almenys donaran una oportunitat, a la viabilitat de les explotacions agràries i per tant la pervivència dels llauradors i, en conseqüència, el manteniment d'un espai únic i singular.

LA UNIÓ critica a aquells que es limiten a desaprovar qualsevol iniciativa tendent a millorar la renda de les persones que es dediquen a l'agricultura en lloc de participar i aportar, cosa que per desgràcia ve ocorrent en el sector des de fa massa temps.

Durant el procés de participació, LA UNIÓ ha fet arribar a Conselleria d'Agricultura un document, fruit del consens, en el qual s'arrepleguen més de 250 accions concretes, que pretenen ser la base per a l'inici de la viabilitat de les explotacions agràries, la sostenibilitat de l'activitat i la supervivència de l'horta.

En el PDA proposat per LA UNIÓ, es posa de manifest la necessitat, no solament de protegir l'espai físic de l'horta, sinó també de l'agent humà que fa possible la seua existència, mitjançant mesures de gestió i finançament destinades a millorar la competitivitat de l'activitat agrària i la seua rendibilitat.

De manera resumida les propostes de LA UNIÓ es basen en els principis bàsics que aquesta organització entén com a elements imprescindibles per al futur de l'agricultura com són l'organització, la professionalització, la informació i la formació del productor, la planificació, la diversificació, la diferenciació i la innovació del producte.

Les propostes de LA UNIÓ s'han estructurat en set eixos: propostes preliminars, formació, recerca i divulgació, producció, cadena alimentària, comercialització i consum, infraestructures, equipaments i serveis, governança, gestió i participació i terciarització). Es tracta de 34 línies estratègiques i 258 accions concretes.

Per a l'execució de totes aquestes accions, LA UNIÓ estima que seran necessàries un mínim de 12 milions d'euros per a l'engegada i 22 milions de € anuals per a l'execució de les mateixes i que podrien doblegar-se per a compensar les limitacions, obligacions o restriccions que puguen tenir els professionals de l'Horta de València.

LA UNIÓ, en compliment de la Llei de l'Horta, també ha realitzat aportacions a la redacció dels estatuts del Consell de l'Horta de València en els quals ha sol·licitat que el futur ens gestor tinga competències tant en totes les accions proposades com en les línies de finançament proposades.

LA UNIÓ entén que no es pot deixar passar una altra vegada una oportunitat com la qual s'ha presentat i per això demana a la resta d'agents que proposen les accions que consideren més oportunes i no es queixen tant, ja que ara és el moment de proposar i no després quan ja siga massa tard. Al final si no s'actua i ens deixem portar per la inèrcia i la dinàmica actual, l'Horta de València “tindrà els dies comptats i el llaurador i el paisatge de l'horta tal com ho coneixem ara formarà part del record i de les novel·les”.