LA UNIÓ critica que no es compleix el principi de reciprocitat en els productes agraris procedents de tercers països

LA UNIO - 15 Jun, 2020
  • 1115
  • 0

Cal respectar les mateixes condicions de producció per a evitar l'encariment dels productes agraris europeus i fomentar la competència deslleial

LA UNIÓ de Llauradors, davant les declaracions realitzades pel ministre Luis Planas en l'última Videoconferència de Ministres europeus d'Agricultura celebrada el passat 8 de juny sobre la defensa del principi de reciprocitat, critica que no s'estaria complint i demana al Ministeri que inste la Comissió perquè pose cartes en l'assumpte.

LA UNIÓ, qui ja ve denunciant aquesta situació, insisteix en la importància de respectar les mateixes condicions de producció per a evitar l'encariment dels productes agraris europeus i fomentar la competència deslleial. Sosté que el principi de reciprocitat és clau per a la defensa del model agrari europeu. D'acord amb això demana al Ministeri que forme les aliances que siguen pertinents amb aquells Estats membres igualment afectats per a fer un front comú que impulse en les institucions comunitàries l'exigència del respecte al principi de reciprocitat per a assegurar tant que els consumidors europeus es beneficien d'alts estàndards de qualitat i seguretat, siga com siga l'origen dels productes i, com perquè aquests estàndards irradien a països tercers per a promoure beneficis globals.

Aquest principi de reciprocitat, segons el parer de l'organització, s'hauria de respectar tant en una direcció com en una altra i posa l'exemple del succeït al Brasil amb la pruna espanyola a la qual se li exigeix un certificat fitosanitari que acredite el seu tractament amb bromur de metil i inspeccionat i lliure de Lobesia Botrana, prohibit a la Unió Europea, quan el Bromulo de metil és un producte altament perjudicial per a la salut humana i el medi ambient i prohibit el seu ús des de fa uns quinze anys. L'organització critica aquesta situació que posa en perill l'exportació de prop de 15.000 tones de prunes de mitjana anual quan, d'altra banda, a Europa es permet l'entrada de productes procedents del Brasil malgrat el seu tractament amb productes, a priori, no permesos.

D'altra banda, LA UNIÓ exemplifica el cas de França, on s'ha donat la prohibició del Dimetoato –igual que a Espanya- per a la lluita contra la Drosophila suzukii - a pesar que aquesta prohibició, fins i tot estant aprovada des de juny de 2019, la Comissió Europea encara no ho ha reflectit en el nou reglament.

França, que principalment importa cireres des d'Espanya i Alemanya on també està prohibit l'ús del dimetoato, ha vist com els costos de producció de la seua cirera, igual que les espanyoles, s'han incrementat perquè els seus productors no disposen d'aquest producte i, en conseqüència, han vist reduïda considerablement la seua superfície de cultiu, un procés que s'apunta també per al nostre país.

LA UNIÓ considera que aquest fet és paradoxal, ja que per contra es permet l'entrada de cireres de països tercers tractades amb aquest producte, la qual cosa afavoreix la competitivitat d'aquest sector en ells, mentre que en les zones productores de la Unió Europea han de reconvertir el cultiu per l'increment dels costos de producció i no poder competir amb les produccions importades.

L'organització considera que són dues mostres més de la necessitat que la Unió Europea defense el seu model d'agricultura enfront de països que no respecten les exigents normes europees i assenyala que situacions similars es poden estendre a requisits ambientals, de benestar animal o, fins i tot, de protecció dels drets i dignitat de les persones.