LA UNIÓ de Llauradors aposta per les energies renovables, però d'una forma ordenada i sostenible sense destrossar terrenys agrícoles productius i el paisatge rural

LA UNIO - 23 Apr, 2021

El debat no és renovables sí o no, sinó el model de grans instal·lacions que ens pretenen imposar sense planificació i per tots els llocs

LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders proposa que el necessari canvi de model energètic cap a fonts renovables en la Comunitat Valenciana es realitze respectant els terrenys agrícoles productius, l'activitat agrària, les instal·lacions de regadiu, les infraestructures agràries i el paisatge rural.

L'organització professional agrària desitja així posicionar-se sobre l'anunci i la proliferació de grans instal·lacions solars, eòliques o torres d'alta tensió que pretenen instal·lar-se en la Comunitat Valenciana i puntualitza que està totalment a favor de les energies renovables, verdes i netes, però d'una forma sostenible sempre que es respecte el territori, l'agricultura i ramaderia, el medi ambient, el paisatge de les nostres zones rurals i revertisca en benefici d'eixes zones on s'instal·len.

LA UNIÓ traslladarà així a la Generalitat la necessitat de planificar i ordenar una correcta ubicació dels parcs fotovoltaics i eòlics, prioritzant la seua construcció segons el seu volum i en zones on l'impacte i l'efecte siga menys agressiu, en lloc de construir de manera massiva i per tots els llocs.

Cal assenyalar que el Consell va aprovar l'any passat el Decret llei 14/20 amb l'objectiu d'accelerar la implantació d'instal·lacions de producció d'electricitat d'origen renovable com la fotovoltaica i l'eòlica. Una normativa on s'estableixen molts criteris que al nostre judici, i pel que anem coneixent en la pràctica, no s'estan complint, com és la prioritat d'instal·lar-les sobre cobertes, en sòls ja urbanitzats, en sòls degradats, ja que moltes d'elles es proposen en terrenys productius i no s'integren amb el medi agrari, amb instal·lacions de regadiu en ús, amb projectes de divesificació econòmica, paisatges ancestrals, etcètera. Així, per exemple, l'organització proposa a la Generalitat que la implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables no suposen una pèrdua de drets de reg de la superfície on estan implantades.

En aquest sentit, LA UNIÓ desitja posar en valor el paisatge de les nostres zones rurals amb una agricultura dinàmica, sostenible, moderna i en mans de les persones que viuen i treballen en el territori, enfront dels fons d'inversions que impulsen moltes d’aquestes energies i que pretenen també quedar-se amb bona part de les empreses del sector agrari.

Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ, considera que “el debat no és renovables sí o no, nosaltres el tenim clar i superat i apostem des de fa temps per elles, sinó de model que no pot estar basat en el sistema del pelotazo de la construcció de fa anys amb enormes projectes i plantes per tots els llocs, sense cap mena de control, sense analitzar les conseqüències per al territori, l'activitat agrícola, el paisatge, i sobretot sense pensar en els habitants de les nostres zones rurals, ni revertir els beneficis en les zones on s'instal·len”.