LA UNIÓ de Llauradors aposta per un model ordenat i sostenible d’energia renovable a la Costera sense destrossar terrenys agrícoles productius ni el paisatge rural

LA UNIO - 29 Apr, 2021

Anima als habitants dels pobles afectats a signar les al·legacions contra els projectes que destrossen el territori, perquè ja hi ha prou infraestructures que travessen la comarca

LA UNIÓ de Llauradors de la Costera proposa que el necessari canvi de model energètic cap a fonts renovables en la comarca de la Costera es realitze respectant els terrenys agrícoles productius, l'activitat agrària, les instal·lacions de regadiu, les infraestructures agràries i el paisatge rural.

Desitja així posicionar-se sobre l'anunci i la proliferació de grans instal·lacions de torres d’alta tensió, solars i eòliques que pretenen instal·lar-se a la comarca i puntualitza que està a favor de les energies renovables, verdes i netes, però d'una forma sostenible sempre que es respecte el territori, l'agricultura i ramaderia, el medi ambient, el paisatge de les nostres zones rurals i revertisca en benefici d'eixes zones on s'instal·len.

Anima així l’organització als habitants dels pobles afectats de la comarca a presentar al·legacions en contra de tots aquells projectes que destrossen el nostre territori i considera que ja hi ha suficients infraestructures que travessen la comarca com ara la via de FFCC d’ample ibèric, la via de l’AVE, autovia A-35, gasoducte Albacete-Montesa-Dénia, trasvasament Xúquer-Vinalopó, línies d’alta tensió, subestació elèctrica FFCC, etc, com per a posar encara més.

LA UNIÓ traslladarà així a la Generalitat la necessitat de planificar i ordenar una correcta ubicació de totes eixes instal·lacions, prioritzant la seua construcció segons el seu volum i en zones on l'impacte i l'efecte siga menys agressiu, en lloc de construir de manera massiva i per tots els llocs de la comarca.

Cal assenyalar que el Consell va aprovar l'any passat el Decret llei 14/20 amb l'objectiu d'accelerar la implantació d'instal·lacions de producció d'electricitat d'origen renovable. Una normativa on s'estableixen molts criteris que al nostre judici, i pel que anem coneixent en la pràctica, no s'estan complint, com és la prioritat d'instal·lar-les sobre cobertes, en sòls ja urbanitzats, en sòls degradats, ja que moltes d'elles es proposen en terrenys productius i no s'integren amb el medi agrari, amb instal·lacions de regadiu en ús, amb projectes de divesificació econòmica, paisatges ancestrals, etcètera. Així, per exemple, l'organització proposa a la Generalitat que la implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables no suposen una pèrdua de drets de reg de la superfície on estan implantades.

En aquest sentit, LA UNIÓ desitja posar en valor el paisatge de les nostres zones rurals a la comarca amb una agricultura dinàmica, sostenible, moderna i en mans de les persones que viuen i treballen en el territori, enfront dels fons d'inversions que impulsen moltes d’aquestes energies i que pretenen també quedar-se amb bona part de les empreses del sector agrari.

Ricard Fillol, secretari comarcal de LA UNIÓ a la Costera, considera que “el debat no és renovables sí o no, nosaltres el tenim clar i superat i apostem des de fa temps per elles, sinó de model que no pot estar basat en el sistema del boom de la construcció de fa anys amb enormes projectes i plantes per tots els llocs, sense cap mena de control, sense analitzar les conseqüències per al territori, l'activitat agrícola, el paisatge, i sobretot sense pensar en els habitants de les nostres zones rurals, ni revertir els beneficis en les zones on es volen instal·lar”.