LA UNIÓ de Llauradors considera inassumible que es duplique el cost de l'assegurança de raïm de taula i estudia mobilitzacions si es confirma

LA UNIO - 28 Feb, 2019
  • 2479
  • 0

En cas de mantindre's la pujada pot ser la ruïna per al sector a la comarca del Vinalopó i també per a altres zones productores com la Marina Alta, Vega Baja i Hoya de Buñol

LA UNIÓ de Llauradors ha emprés una sèrie d'accions de pressió per a evitar la pujada de l'assegurança de raïm de taula fins a unes xifres que duplicarien el cost actual i que és totalment inassumible per als productors.

Els canvis plantejats per Agroseguro en la penalització en cas de sinistre (limitació de danys per al risc de pluja persistent), l'increment de les tarifes o la nova taula de bonificacions i recàrrecs que els incrementa per sinistralitat, farà inviable la contractació de l'assegurança en els termes plantejats.

Un estudi elaborat per LA UNIÓ reflecteix que mentre una pòlissa del passat any que tenia un cost per a l'assegurat de 3.242 €, per a enguany el cost s'incrementa en un 64%, passant a costar 5.319 €, la qual cosa suposa un increment espectacular de 2.076 €.

Aquest increment es deu a tres factors:

-         Increment en els preus d'assegurament, en aquest cas de la varietat Aledo.

-         Increment en els recàrrecs de sinistralitat, en aquest cas d'un 10% addicional.

-         Increment mitjà de la taxa de Agroseguro del 25%

LA UNIÓ ja ha traslladat el seu malestar i queixa davant l'Entitat Estatal d'Assegurances Agràries (ENESA) i Agroseguro i també ha sol·licitat una reunió urgent amb la consellera d'Agricultura, Elena Cebrián per a traslladar-li aquesta problemàtica i buscar alternatives.

En el cas que no es modifique aquest brutal increment del cost de la pòlissa del raïm de taula estudiarà la possible convocatòria d'accions de protesta.

Precisament, LA UNIÓ va sol·licitar fa uns dies a la Conselleria d'Agricultura que complemente la subvenció fins al màxim permès per la UE i per la transposició estatal d'aquesta normativa (65% del rebut de prima) per a les persones professionals d'aquest i altres cultius, ja que són elles les que més acusen els danys per inclemències meteorològiques en dependre la seua renda en major proporció dels ingressos procedents de les activitats agràries. A més, aquesta organització professional agrària proposa que els recàrrecs per sinistralitat siguen subvencionables, perquè els sinistres no depenen de la voluntat de la persona llauradora.

Des de LA UNIÓ s'insta a ENESA al fet que recupere els 10 punts de subvenció base que va eliminar en 2017, per a disminuir l'increment en el cost de l'assegurança a la persona productora, tal com s'ha sol·licitat en reiterades ocasions al llarg d'aquests últims dos anys.