LA UNIÓ de Llauradors critica que es vulga vendre aigua del Xúquer a Almeria sense estar cobertes les necessitats dels regants de la Comunitat Valenciana

LA UNIO - 17 May, 2022

No és lògic que hui ens manifestem per a demanar que no es retalle el transvasament del Tajo i d'altra banda alguns pretenguen vendre aigua a altres comunitats autònomes

LA UNIÓ de Llauradors s'oposa de manera frontal al transvasament encobert que es pretén realitzar des de la Séquia Real del Xúquer a Almeria, mitjançant una cessió de drets d'aigua, perquè les necessitats dels regants de la Comunitat Valenciana no estan encara cobertes i existeixen zones amb un evident dèficit hídric.

En principi durant almenys cinc anys, es pretén portar 10 hectòmetres cúbics d'aigua des del Xúquer fins al Almanzora d'Almeria. L'aigua es vendria entre 0,27/0,30 euros/metre cúbic i es vol aconseguir 15 milions d'euros (3 milions d'euros anuals) amb l'excusa de dur a terme la modernització de regadius.

L'organització agrària denuncia que aquesta aigua no servirà per tant per a regar les nostres terres, ni per a regenerar l'Albufera, ni per a augmentar el cabal del Xúquer, ja que es transvasaria des d'Alarcón a 300 quilòmetres de la desembocadura.

“No pot ser que hui estiguem manifestant-nos a Alacant per les retallades del Tajo que reduiran la transferència a les comarques alacantines, que els regants del Vinalopó seguisquen amb dificultats per a regar, que ens oposem al fet que s'exhaurisquen els aqüífers del Xúquer a la Manxa oriental i mentrestant alguns es dediquen a vendre l'aigua a altres comunitats autònomes en una maniobra que al final el que tracta és de lucrar-se amb aquest bé públic, que és de tots els regants”, critica el dirigent de LA UNIÓ, Carles Peris.

En aquest sentit, LA UNIÓ reafirma així mateix el seu compromís ferm a favor del transvasament Tajo-Segura, com a font de subministrament d'aigua de qualitat per a una de les zones més riques agrícolament de tota Europa, com són les comarques del sud d'Alacant. Així, insisteix a “rebutjar qualsevol acord que supose una reducció en els cabals d'aigua transvasada des de la Conca Hidrogràfica del Tajo a la Conca Hidrogràfica del Segura, en compliment del seu defensa dels interessos dels llauradors i dels ciutadans en general, a disposar de recursos alimentaris de qualitat, que només poden aconseguir-se mitjançant un subministrament adequat d'aigua per al reg agrícola”.

Recomana LA UNIÓ a les autoritats competents que plantegen una solució integral en els recursos hídrics, integrant propostes vertebradores i constructives per a tots, en evitació de conflictes entre territoris. La coordinació entre les diferents Confederacions Hidrològiques, l'habilitació de plans hidrològics estatals i fins i tot europeus, entre altres mesures, són passos indispensables per a resoldre els conflictes. Per això “reclamem una visió d'Estat a tots els nostres governants, perquè cal socialitzar les solucions, no els problemes”, assegura el secretari general de LA UNIÓ.

“La realitat actual ens indica que altres alternatives viables als transvasaments amb un preu assumible perquè els llauradors puguem mantindre les nostres explotacions no existeixen i per tant no és moment d'assumir ara retallades d'aigua, just quan els costos producció estan desorbitats”, assenyala Peris.