LA UNIÓ de Llauradors demana a la Generalitat que pose en marxa la Llei de contractes i altres relacions jurídiques agràries un any i mig després de la seua publicació en el DOGV

LA UNIO - 06 Jul, 2020

Per a tindre un registre com el que estipula la nova normativa de cara a les pròximes campanyes cítricola i caqui, que podrien servir d'experiència pilot per a la resta de sectors

LA UNIÓ de Llauradors reclama a la Generalitat que pose en marxa ja tots els mecanismes establerts en la Llei 2/2019 sobre contractes i altres relacions jurídiques agràries, per a exigència de la forma escrita i per a la creació del registre d'operadors, contractes i relacions jurídiques agràries, i que va entrar en vigor una vegada publicada el 8 de febrer de 2019 en el DOGV.

LA UNIÓ considera necessari i urgent, després de més d'un any i mig després de ser publicada, la posada en marxa sobretot del Registre d'operadors, contractes i altres relacions jurídiques agràries. A més d'una garantia individual, el registre pot aportar al sector agrari valencià una major transparència i informació de preus, de tal manera que es podria disposar d'una base de preus real i diària de les transaccions de productes agrícoles que redunde en una major seguretat jurídica per a tots els que participen en la cadena agroalimentària.

Davant les pròximes campanyes com la dels cítrics i caqui, que podrien ser problemàtiques, seria interessant disposar ja d'aquest mecanisme que permet la legislació. En aquest sentit l'última del caqui va tindre nombroses queixes ja quant als contractes que van ser traslladades a l'Agència d'Informació i Control Alimentaris (AICA).

A l'organització li agradaria disposar així d'aquest necessari registre operatiu per a les pròximes campanyes, tant la citrícola com la del caqui, a fi de que servisquen de prova pilot per a la resta de sectors agraris valencians.

Cal assenyalar que existeix un marc estatal en els contractes amb la Llei 12/2013, de 2 d'agost, de mesures per a millorar el funcionament de la cadena alimentària. Una Llei que ha sigut àmpliament adaptada, sobretot, amb el Reial decret llei 5/2020, de 25 de febrer, pel qual s'adopten determinades mesures urgents en matèria d'agricultura i alimentació, actualment tramitant-se al Congrés dels Diputats com a projecte de Llei. No obstant això, és important tindre una Llei de contractes com la valenciana que s'adapta a les característiques de la nostra agricultura.