LA UNIÓ de Llauradors demana la suspensió de les importacions de fruites i hortalisses de Turquia després de rebre una alerta sanitària europea al dia per emprar matèries actives no autoritzades a la UE

LA UNIO - 09 Mar, 2022

Del 23 de novembre (data d'augment dels controls) al 6 de març les importacions turques de cítrics no baixen les seues alertes ni tan sols augmentant les autoritats comunitàries la freqüència

LA UNIÓ de Llauradors ha demanat a la Comissió Europea i al Govern d'Espanya el tancament de les importacions de fruites i hortalisses procedents de Turquia fins que es realitze una auditoria i s'obtinguen els resultats d'aquesta, davant les nombroses alertes sanitàries detectades per contindre matèries actives no autoritzades a la UE o per observar Límits Màxims de Residus (LMR) superiors als autoritzats a la UE. En aquest sentit, LA UNIÓ ha enviat sengles escrits a la DG Sante, responsable de les polítiques de la UE sobre salut i seguretat alimentària, i a la Direcció General de Sanitat de Producció Agrària del Ministeri d'Agricultura traslladant-los una sèrie de peticions.

Després de molts mesos de reiterades denúncies per les nombroses alertes sanitàries que estava detectant el RASFF (sistema europeu de control alimentari), la CE va incrementar al novembre la freqüència dels controls a aquestes importacions. Concretament, va pujar al 20% la freqüència dels controls a realitzar en taronges, mandarines, clementines, wilkings i híbrids similars de cítrics i en les llimes, així com en pimentó i magranes procedents de Turquia. També es van augmentar els controls a altres productes com les avellanes fins al 20%, o els pistatxos i les fulles de parra fins al 50%. D’altra banda, les aranges, malgrat les alertes, no van entrar en eixe augment de freqüència de controls.

L'organització agrària reclama l'increment de la freqüència dels controls físics i d'identitat fins al 50% per a totes les fruites i hortalisses turques i posar així mateix fi a l'asimetria aranzelària, ja que mentre Turquia exporta a la UE amb un aranzel del 20%, a Espanya se li aplica el 54% per a exportar a Turquia. Un altre aspecte que planteja és la suspensió automàtica d'importacions procedents de països que no tinguen ratificat el Conveni del Consell Europa sobre prevenció i lluita contra la violència contra les dones i la violència de gènere, com és el cas de Turquia.

Dades realment demolidores: quasi una alerta al dia

Cal assenyalar que, a partir del 23 de novembre del passat any, la Comissió Europea va establir mitjançant un Reglament un canvi en la freqüència dels controls físics i d'identitat de les inspeccions en les importacions de fruites i hortalisses, i concretament de cítrics de Turquia, elevant fins al 20% en cítrics. No obstant això, un estudi de LA UNIÓ amb dades oficials i després d'analitzar les alertes sanitàries posteriors a l'entrada en vigor del Reglament d'Execució (UE) 2021/1900, es conclou que durant el període comprés entre el 23 de novembre de 2021 i el 6 de març de 2022 (103 dies) va haver-hi un total de 100 alertes sanitàries només en cítrics importats de Turquia, cosa que significa quasi una alerta al dia. Moltes d'aquestes alertes són a més per detectar la presència de Metil Clorpirifos o Clorpirifos, substàncies actives prohibides en territori comunitari.

Aquestes xifres exclusivament de cítrics, sense entrar a valorar també les múltiples alertes en altres productes com a pimentons, magranes o fulles de parra, reflecteixen un elevat número d'alertes sanitàries en les importacions de fruites i hortalisses procedents de Turquia. Per això, s'insta des de LA UNIÓ al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, a través de la Direcció General dirigida per Valentín Almansa, perquè treballe davant les institucions competents de la Unió Europea a fi d'adoptar eixes mesures.

Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ, assenyala que “és vergonyós que la Comissió europea no tinga un protocol d'anàlisi i actuació si les mesures no són efectives com és el cas de les importacions de Turquia, qui malgrat augmentar-li els controls no sembla ser capaç de resoldre aquesta situació. Per això cal ser més durs sobre aquest tema com proposem des de la nostra organització. Si les autoritats comunitàries només reaccionen amb les nostres denúncies, seguirem amb elles”.