LA UNIÓ de Llauradors demana que els cítrics i el vi siguen considerats com a productes sensibles dins de l'acord de la Unió Europea i Mercosur

LA UNIO - 08 Aug, 2019
  • 1119
  • 0

En productes càrnics, arròs i mel les importacions van ascendir a 14 milions d'euros

LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders posa en evidència les conseqüències negatives que l'acord UE-Mercosur pot tindre per a algunes comunitats autònomes com la nostra que concentren una part important de les importacions dels anomenats productes sensibles procedents d'eixos països del con sud. Així mateix, es podria veure molt afectada la Comunitat Valenciana amb productes molt sensibles a l'acord però que no estan contemplats en ell, com són els cítrics i els sucs d'aquests, o el vi.

L'organització, qui ja ha mostrat el seu escepticisme sobre els beneficis de l'acord UE – Mercosur per al sector agrari i ha demanat estudis dels seus efectes, assenyala que la Comunitat Valenciana al costat de Canàries, Andalusia i Comunitat de Madrid són els principals centres de consum en l'actualitat per als aliments considerats sensibles que arriben de l'Argentina, el Brasil, l'Uruguai i Paraguai. En aquest sentit, considera que l'impacte de l'acord preferencial pot ser molt negatiu per a eixes zones productores que, en alguns casos, perdran competitivitat. 

Respecte als productes considerats ja sensibles per l'acord -carn de boví, carn d'aus, carn de porcí, arròs, mel, sucre, etanol i dacsa dolça-, les importacions, àdhuc havent descendit lleugerament durant els últims cinc anys, han augmentat en el cas de la carn de boví, l'arròs i la mel i podrien augmentar de forma rellevant en els anys successius. 

En aquest sentit, la Comunitat Valenciana amb 14 milions d'euros és una de les de majors importadores de productes carnics, arròs i mel. Així mateix, la importació de cítrics i sucs ha augmentat notablement durant els últims anys a Espanya, aconseguint les importacions en 2018 un valor de 55 M€ només en la Comunitat Valenciana. 

En el cas de la mel afectarà comunitats com la valenciana i l'andalusa, que sumen entre elles el 45% de la producció estatal. En el cas de l'arròs, destaquen Andalusia i Extremadura amb el 64% de la producció estatal, encara que també és important la nostra; mentre que en els cítrics destaca primordialment la Comunitat Valenciana amb el 53%. 

L'organització assenyala que ja les importacions agroalimentàries de Mercosur representen el 42% de les importacions totals del bloc sud-americà i el 8% de les importacions agroalimentàries a nivell estatal (dades 2018). 
LA UNIÓ insisteix que, abans que els Estats membre ratifiquen l'acord, es procedisca a una anàlisi profunda del seu impacte per part de les institucions espanyoles, tal com ja ha anunciat França que el farà a través d'una comissió d'experts independents. L'organització demana que el Ministeri faça el propi per a poder defensar la posició espanyola amb coneixement de causa en la ratificació de l'acord.

També reclama que siguen considerades sensibles les produccions mediterrànies com els cítrics i els sucs, o el vi, i es definisquen contingents aranzelaris a les importacions d'aquests productes per a evitar possibles efectes negatius sobre els valencians.

Així mateix, demana que l'acord es faça sobre la base d'una moneda de referència estable, per a evitar que les fluctuacions dels països implicats condicionen els efectes de les barreres aranzelàries establides com en el cas de la guerra comercial EUA-la Xina, així com que es procedisca a establir una bateria de mesures de contingència per a salvaguardar les produccions locals en cas de produir-se desequilibris de mercat.