LA UNIÓ de Llauradors denuncia la recol·lecció prematura de cítrics sense les condicions necessàries de maduresa i qualitat comercial

LA UNIO - 31 Aug, 2020

Demana a la Conselleria d'Agricultura que garantisca la qualitat dels cítrics en aquest inici de campanya mitjançant un increment substancial de les inspeccions tant en magatzems com en camp

LA UNIÓ de Llauradors ha detectat que determinats operadors comercials; sobretot a les comarques de la Safor, Marina Alta, Ribera Alta i Ribera Baixa, han iniciat aquests dies les tasques de recol·lecció de cítrics -satsumes primerenques- en els camps quan la fruita en qüestió no reuneix encara les condicions necessàries ni de maduresa ni de qualitat comercial.

Aquesta recol·lecció prematura és un acte d'irresponsabilitat que amenaça i compromet seriosament les perspectives d'una campanya en la qual tot indica que la demanda de cítrics seguirà a l'alça mantenint la inèrcia positiva del final de la passada per la Covid-19.

Segons el parer de LA UNIÓ, recollir ja la fruita abans d'hora i quan encara no compleix els requisits adequats de maduresa, color o graus Brix, és una autèntica temeritat i irresponsabilitat manifesta que pot tirar al trast l'inici de la campanya i comportar un efecte dominó per a les varietats de mitja campanya, així com un engany a les persones consumidores en desincentivar la repetició de la compra. Per això des de l'organització es fa una crida a la responsabilitat dels diferents operadors comercials perquè no s'incórrega en eixes pràctiques.

LA UNIÓ espera que siguen simplement casos aïllats i que en aquesta campanya citrícola es procedisca amb rigor, que cessen ja d'aquesta manera les pràctiques especulatives i que no es comercialitzen cítrics recol·lectats prematurament sense tindre les condicions adequades de maduresa. “Si es torna a caure en aquesta pràctica per les presses d'eixir als mercats ens podem carregar la campanya, la Generalitat ha de vigilar molt atentament la recol·lecció i comercialització de la fruita que eixirà”, assenyala Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ.

Peris demanda “una actitud professional als operadors comercials i citricultors perquè es complisca i respecte l'estat òptim dels cítrics i s'evite l'avançament en la recol·lecció d'aquella fruita que no respecte els requisits de qualitat establits. En cas de produir-se una recol·lecció inadequada de la fruita significarà un perjudici per a la resta de la campanya perquè es desincentiva el consum i l'experiència ens indica que un bon inici de la campanya és primordial per a un bon desenvolupament posterior d'aquesta”.

Per això, LA UNIÓ reclama a la Conselleria d'Agricultura que garantisca la qualitat dels cítrics en aquest inici de campanya mitjançant un increment substancial de les inspeccions tant en magatzems com en camp, a fi d'evitar l'actitud d'uns certs operadors comercials.

Sol·licita també a la Conselleria d'Agricultura que aquells operadors comercials que desitgen comercialitzar a l'agost o principis de setembre ho notifiquen i obtinguen l'autorització oficial, prèvia notificació del dia que envien els cítrics (no el de recol·lecció), a fi de presentar-se a inspeccionar en el magatzem i així garantir les condicions de la fruita recol·lectada per a la seua comercialització amb plenes garanties.

Les inspeccions realitzades en anys anteriors han servit per a dissuadir als desaprensius que comencen a recol·lectar cítrics verds i que busquen un benefici ràpid i propi, sense pensar el greu perjudici que la seua actitud provoca per al conjunt del sector i per a la resta de la campanya citrícola.