LA UNIÓ de Llauradors denuncia que els països de Mercosur van acaparar fins a maig el 61% de les intercepcions de cítrics amb plagues des de tercers països

LA UNIO - 20 Jun, 2022

El Brasil té més de la meitat del total i el nombre d'intercepcions ja és un 24% superior al de les mateixes dates del passat any

LA UNIÓ de Llauradors denuncia que els països de Mercosur van acaparar el 61% de les intercepcions en frontera de la UE de cítrics procedents de països tercers amb plagues fins al mes de maig, dels quals el Brasil va tindre més del 53%.

En els cinc primers mesos de l'any, el Brasil ha tingut ja 30 intercepcions sobre un total de 57 i l'Argentina té 2. Un altre estat associat a Mercosur com és Colòmbia té 3 intercepcions.

LA UNIÓ creu que ratificar l'acord entre la UE i Mercosur és un greu error, perquè no existeixen estudis profunds ni rigorosos d'impacte sobre els efectes que causaria en el nostre sector agrari. Els estudis generals realitzats fins hui sobre les conseqüències de l'acord amb Mercosur són poc concrets i no analitzen per exemple el cultiu dels cítrics, ni tampoc tenen en compte la incidència per països comunitaris.

En aquest sentit Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ, assenyala que “tot el que siguen acords sense reciprocitat en l'ús de matèries actives, sense adquirir els compromisos de reducció que planteja l'estratègia europea De la granja a la taula i sense ordenació quant als períodes d'importació, perquè no solapen a les produccions europees que no siguen deficitàries, és caure en els mateixos errors de sempre que causen sempre un enorme impacte negatiu al sector”.

En els últims anys s'ha produït a més un creixement de les importacions de països tercers de l'hemisferi sud a la Unió Europea malgrat no existir encara protocols segurs, per la qual cosa segons el parer de l'organització agrària caldria augmentar el control en l'entrada de mercaderies que puguen contindre plagues, com és el cas de la mancha negra o el cancro en els cítrics provinents d'eixos països en general.

També cal assenyalar que els països de Mercosur no empren els mateixos estàndards de producció, com denuncia i reivindica des de fa temps LA UNIÓ. Mercosur se situa per damunt de la mitjana europea en quantitat i nombre de substàncies actives utilitzades. Així, d'un total de 508 substàncies analitzades en un estudi publicat per Environmental Health en 2019, el 44% d'elles estaven prohibides o en procés d'estar-ho a la UE.

Les intercepcions augmenten un 24% sobre les del passat any

Quan encara falten set mesos per a computar totes les dades d'intercepcions, ja se superen en un 24% les dades del passat any, per la qual cosa si no es frena la tendència podria batre's un rècord negatiu a la fi de 2022.

Un altre aspecte interessant de l'anàlisi de les dades fa referència a les 10 intercepcions procedents de la Xina, 6 dels quals són del fong Phyllosticta citricarpa que causa la temuda malaltia de la taca negra o 'black espot'. La meitat de les intercepcions d'aquesta plaga letal provenien de la Xina fins al maig passat.

També hi ha una intercepció de Phyllosticta citricarpa procedent dels Estats Units, circumstància que hauria de servir per a augmentar i millorar els actuals controls de les seues importacions.