LA UNIÓ de Llauradors denuncia que la comissió de seguiment de la fauna salvatge porta ja més d'un any sense reunir-se

LA UNIO - 09 Aug, 2021

L'organització proposa una sèrie de mesures per a controlar i reduir la sobrepoblació fins a nivells sostenibles per al medi

La comissió de seguiment dels danys per fauna salvatge de la Conselleria d'Agricultura, Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica porta sense reunir-se des de fa més d'un any, malgrat l'elevada incidència dels danys en els cultius, segons denúncia LA UNIÓ, qui ha sol·licitat la seua urgent convocatòria.

Concretament, l'última reunió d'aquest òrgan que ha de vetlar per la prevenció i control d'aquesta fauna es va celebrar el 14 de juliol del passat any. LA UNIÓ ja ha remés un escrit a la consellera d'Agricultura, Mireia Mollà, en la qual sol·licita la convocatòria d'una reunió d'eixa comissió de seguiment davant els danys evidents que provoca la fauna silvestre en el camp valencià i que afecta directament la rendibilitat de les explotacions.

LA UNIÓ aprofitarà la reunió per a reclamar, entre altres qüestions, que el control de la sanitat animal de la fauna salvatge passe en la Conselleria de l'àrea de Medi Ambient a la Direcció General d'Agricultura que ja ho realitza per a les espècies ramaderes, de manera que es coordinen correctament els controls i es detecten els possibles traspassos de malalties entre la fauna salvatge i les espècies ramaderes.

També insistirà que s'establisca un pla de formació per a les persones relaciones amb el medi ambient, com a ramaders, llauradors, agents forestals, caçadors, pescadors, silvicultors per a la vigilància sanitària dels animals silvestres amb la intenció de crear un sistema precoç de detecció i alerta de focus de malalties com la PPA o la influença aviària que podrien causar pèrdues milionàries a les ramaderies.

De la mateixa manera, aposta perquè les Administracions efectuen de forma continuada un cens poblacional de les espècies causants de danys (agrícoles, ramaders, accidents de trànsits, infraestructures, marges), tant en vedats, zones comunes o gestionades per les diferents administracions, i s'establisquen les directrius ordinàries i extraordinàries per al seu control en el cas de danys que superen els llindars determinats. Demana així mateix que s'agilite la concessió de permisos o autoritzacions en les diferents zones perquè mitjançant l'activitat cinegètica es reduïsquen els danys en els cultius. Sol·licita també l'organització regular per Llei els controls poblacionals per a augmentar l'eficiència en la gestió autoritzant, per a personal format, visors tèrmics, supresores de so, etc., amb l'objectiu de reduir el nivell de població de l'espècie sobre la qual s'actua.

Un altre dels aspectes que exigeix l’organització és que es mantinguen en condicions les infraestructures (barrancs, marges de carreteres, vies ferrocarril, etc.) perquè no siguen reservoris de fauna salvatge amb la finalitat d'evitar els danys que provoquen en els cultius pròxims. Per a la fauna no cinegètica, advoca per l'establiment d'un mecanisme de compensació pels danys.

Cal assenyalar que precisament divendres passat, l'organització denunciava que camps de cítrics de la comarca de la Plana Alta -i és extensible a altres zones- es veien amenaçats per culpa de la sobrepoblació de conills que provocaven la mort dels arbres després de rosegar-los deixant sense subministrament de saba a les branques i fruits.

LA UNIÓ insisteix que la pressió cinegètica per nombroses espècies és elevada i per això reclama mitjans i propostes eficaces per a controlar i reduir aquesta proliferació fins a nivells sostenibles per al mitjà, ja que els llauradors pateixen un sobrecost desmesurat. La problemàtica s'agreuja encara més en zones de seguretat on no es pot caçar i allí on els cultius s'abandonen per falta de rendibilitat, i ací és on l'Administració ha d'actuar de manera coordinada i urgent. Tampoc l'actual línia d'assegurança per danys cinegètics cobreix les necessitats del sector i resulta al final dificultosa i inviable per a indemnitzar la mort per exemple de l'arbratge.