LA UNIÓ de Llauradors denuncia que la fruita d'estiu pot arribar a ser testimonial amb els continus descensos de collita de les últimes campanyes i la falta de rendibilitat

LA UNIO - 26 Aug, 2022

Preocupa també una possible expansió de la sharka en els fruiters que encara podria reduir més el volum productiu

LA UNIÓ de Llauradors denuncia que el sector de la fruita d'estiu en la Comunitat Valenciana pot arribar a ser testimonial i irrellevant després de conéixer-se les últimes dades sobre la producció d'aquesta campanya facilitades pel Ministeri d'Agricultura. La meteorologia desfavorable a la primavera amb pluges persistents i baixes temperatures, així com un hivern sense hores fred, ha provocat un important descens de collita.

La producció valenciana d'albercoc, bresquilla, pruna i cirera en aquesta campanya ha sigut un 65% de la mitjana de les últimes campanyes i un 66% més baixa que la de 2021, amb al voltant de 25.000 tones d'aquests productes, on no s'inclou la nectarina.

En bresquilla la reducció de la producció valenciana ha sigut alarmant amb una pèrdua d'aproximadament el 50% de la producció respecte a la mitjana dels últims cinc anys. En pruna les pèrdues de producció respecte a la mitjana de les últimes cinc campanyes han sigut del 67%. En albercoc únicament hi ha hagut un 25% de la producció mitjana de les últimes cinc campanyes. En cireres hi ha hagut en el millor dels casos una reducció del 59% respecte a la mitjana de les cinc campanyes precedents i en casos concrets fins al 100%.

A aquest descens productiu per circumstàncies meteorològiques, cal sumar la detecció de la malaltia de la sharka en unes bresquilleres de Carrícola (Vall d'Albaida), quan fins ara només s'havia vist en albercoquers.

LA UNIÓ és conscient que la sharka no té la consideració de malaltia de quarantena a la UE i per tant les accions a realitzar poden estar condicionades, però la gravetat de la situació i el fet que ens trobem en el principi de la infecció requereix d'una acció ràpida i contundent.

En aquest sentit LA UNIÓ ja ha sol·licitat a la Conselleria d'Agricultura que s'adopten mesures davant aquesta detecció. En primer lloc, accions sancionadores contra el viver que no ha garantit la sanitat vegetal i ha venut plantes infestades i també l'establiment per part de Conselleria d'un protocol d'actuació que contemple algunes mesures. Entre elles es troba la traçabilitat a partir de les vendes de plantes del viver per a detectar possibles parcel·les afectades o potencialment afectades, mesures obligatòries i recomanacions a adoptar per les persones amb plantes afectades o potencialment afectades en les seues parcel·les, mesures que garantisquen la no dispersió de material vegetal de les parcel·les afectades o potencialment afectades i recuperar i establir la línia pressupostària, ja sol·licitada per LA UNIÓ al juny, per a compensar els costos d'arrancada de les parcel·les afectades, desinfecció i nova plantació.

Campanya fruita

D'altra banda, el balanç de la campanya de la fruita ofereix un comportament bastant negatiu per als productors. En els lineals si bé és cert que la fruita s'ha venut bé i aconseguit un preu superior al de la passada campanya, els productors no l'han notat davant el considerable augment dels costos de producció (equiparació salaris al SMI, energia, plàstics, transport…). A això i el minvament productiu cal sumar els menors rendiments a causa dels problemes de qualitat de la fruita per les adversitats climatològiques.

“Descens de collita, pocs quilos i uns preus en camp no massa elevats han provocat ingressos ruïnosos de nou per als llauradors que han absorbit tots els increments dels costos de producció”, segons LA UNIÓ.