LA UNIÓ de Llauradors detecta un augment de contractes de compravenda de cítrics amb clàusules abusives en aquesta campanya i els trasllada a la AICA

LA UNIO - 30 May, 2022

Cada vegada hi ha més casos amb contractes per davall dels costos de producció i hauria d'actuar d'ofici aquest organisme del MAPA

LA UNIÓ de Llauradors ha detectat durant aquesta campanya un increment dels contractes de compravenda de cítrics amb clàusules abusives per als llauradors, fonamentalment de casos en els quals els preus se situen clarament per davall dels costos de producció, per la qual cosa li demana que actue d'ofici i destine més recursos per a perseguir els mateixos.

L'organització agrària ha traslladat a l'Agència d'Informació i Control Alimentaris (AICA) -organisme dependent del Ministeri d'Agricultura- que inicie els controls i inspeccions requerits per a comprovar el compliment del contingut del contracte de compravenda de cítrics d'acord amb el que s'estableix en article 9 de la Llei 16/2021, de 14 de desembre, per la qual es modifica la Llei 12/2013, de 2 d'agost, de mesures per a millorar el funcionament de la cadena alimentària.

Aquest augment de contractes en el sector citrícola amb clàusules impreses en els mateixos en les quals el venedor signa i accepta que el preu de compravenda està per damunt dels costos de producció efectius és un precedent preocupant i greu. “Pot generar aquesta circumstància problemes en les pròximes campanyes perquè s'està assumint un cost de producció que no s'ajusta a la realitat i que se signa per l'elevat poder de negociació d'aquestes empreses i per la por de quedar-se amb la collita en l'arbre”, assegura Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ. En aquest sentit, cal recordar que LA UNIÓ durant la tramitació de la Llei en el Congrés dels Diputats ja va proposar que es legislara per a limitar l'elevat poder de negociació de molts intervinents en la cadena alimentària. No es va fer cas i ara ja s'observen les conseqüències.

En un dels casos que ha remés a la AICA, un operador comercial compra 170.000 kg de taronja de la varietat Lane late a un llaurador, amb un preu de 0,10 €/kg.

En tots els estudis i publicacions recents els costos de producció efectius estan molt per damunt del preu que aquesta empresa ha establit en la transacció del contracte de compravenda denunciat i és evident que algunes altres empreses també els estan incomplint. Els estudis publicats per l'IVIA i l'Observatori de Preus dels Aliments del Ministeri d'Agricultura daten ja de fa onze anys i en un altre de l'IVIA, encara no publicat oficialment, els costos de producció ja se situen al voltant dels 0,23 €/kg. LA UNIÓ aprofita perquè de manera oficial es publiquen els preus efectius de referència dels costos de producció en totes les espècies citrícoles, tant pel Ministeri d'Agricultura com per les interprofessionals en aquells sectors agraris que disposen d'aquestes entitats.

Per tant, suposadament, segons el parer de LA UNIÓ, s'està vulnerant en alguns casos el que s'estableix en la lletra c) del punt 1 de l'article 9 de la Llei 16/2021, de 14 de desembre, per la qual es modifica la Llei 12/2013, de 2 d'agost, de mesures per a millorar el funcionament de la cadena alimentària i, concretament, on indica que “el preu del contracte alimentari que haja de percebre un productor primari o una agrupació d'aquests haurà de ser, en tot cas, superior al total de costos assumits pel productor o cost efectiu de producció, que inclourà tots els costos assumits per a desenvolupar la seua activitat (…)”.

LA UNIÓ també ressalta les creixents exigències que des de la AICA se sol·liciten últimament per a formalitzar les denúncies contra aquells operadors comercials que incompleixen la Llei de la Cadena Alimentària. “Se'ns demanen cada vegada més coses i tràmits perquè una denúncia arribe a bon port, la qual cosa dificulta enormement la seua presentació i fa inviable el procés. Per això pensem que l'organisme encarregat de vetlar per la transparència en les transaccions comercials agroalimentàries hauria d'actuar d'ofici en casos flagrants d'incompliment dels contractes i no acumular al llaurador de més faena extra per denunciar una cosa que suposa un abús”, afirma Carles Peris.