LA UNIÓ de Llauradors ha demanat al Ministeri d'Agricultura que facilite un apartat en el seu web per a consultar els productes fitosanitaris autoritzats per al cultiu en ecològic

LA UNIO - 20 Apr, 2022

Davant la negativa ministerial, l'organització sol·licita al CAECV i Conselleria d'Agricultura que pressionen i que, en cas de no aconseguir-ho, siga l'organisme agrari de la Generalitat qui l'habilite en el seu web

LA UNIÓ de Llauradors ha sol·licitat al Ministeri d'Agricultura que habilite un apartat en el seu web per a efectuar consultes de productes fitosanitaris autoritzats per al cultiu en ecològic, a fi de que les persones llauradores puguen rebre l'assessorament més eficient.

Cal assenyalar que, en la secció de Mitjans de defensa fitosanitària de la web del Ministeri d'Agricultura, i més concretament en la subsecció de Registre de Productes Fitosanitaris, existeixen múltiples possibilitats de consulta respecte a les substàncies actives autoritzades, per número de registre, per nom comercial i fins i tot per plaga. Per això, LA UNIÓ veu necessari i convenient que en aquestes consultes s'incorporen i s'assenyalen de forma diferenciada els productes autoritzats per a la producció ecològica.

La demanda de productes ecològics està experimentant un augment important a la Unió Europea en els últims anys i sembla que la tendència del mercat és que aquesta demanda continuarà creixent. Si bé aquest tipus de producció continua sent minoritària enfront de la producció agrícola convencional, a Espanya és un mercat significatiu perquè és el país de la UE amb major superfície en producció agrícola ecològica. Totes les eines que disposa l'administració pública, en aquest cas el MAPA, han de contemplar aquest sistema de producció per a assessorar de manera eficient a les persones que exerceixen la seua activitat sota els requisits de la producció ecològica.

No obstant això, el Ministeri d'Agricultura no veu viable implementar aquesta petició de LA UNIÓ perquè considera que la normativa europea no obliga a identificar els productes fitosanitaris aptes per a l'agricultura ecològica. Davant aquesta resposta, l'organització agrària s'ha dirigit ja tant al Comité d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV) com a la Conselleria d'Agricultura perquè insten el Ministeri a establir una consulta que creue els productes fitosanitaris amb els autoritzats en agricultura ecològica.

Si finalment el Ministeri d'Agricultura no adopta aquesta mesura, LA UNIÓ demanarà a la Conselleria d'Agricultura per a què en defecte d'això implante aquesta eina de consulta en la pròpia web de l'organisme autonòmic agrari de la Generalitat.