LA UNIÓ de Llauradors i la Unión de Extremadura presenten conjuntament un recurs contra la normativa del MAPA que limita l'autorització de noves hectàrees de raïm per a cava

LA UNIO - 22 Apr, 2021

El recurs es basa fonamentalment en el fet que no existia un acord previ entre les parts representatives rellevants de la zona geogràfica, com és el cas d'Almendralejo i Requena, per a establir eixes limitacions

LA UNIÓ de Llauradors de la Comunitat Valenciana i la Unión de Extremadura, totes dues integrades en l'organització estatal Unión de Uniones, han presentat conjuntament un recurs contra la limitació del Ministeri d'Agricultura (MAPA) per a autoritzar noves plantacions de raïm per a la Denominació d'Origen Protegida (DOP) Cava i demanen que s'anul·le la normativa, ja que perjudica les zones productores de Requena i Almendralejo.

La Resolució de 26 de març de 2021, de la Direcció General de Produccions i Mercats Agraris del MAPA, estableix que la superfície disponible per a autoritzacions de nova plantació en la zona geogràfica delimitada per la DOP Cava serà, com a màxim, de 0,1 hectàrees per als anys 2020, 2021 i 2022; circumstància que segons les dues organitzacions recurrents vulnera la normativa estatal i comunitària.

La Unión de Extremadura i LA UNIÓ de Llauradors consideren que les limitacions establides en la normativa no s'atenen als criteris de l'article 63.3 del Reglament europeu, ja que no es motiva que les mateixes contribuisquen a una expansió ordenada de les plantacions, ni es justifica que existisca risc "clarament demostrat" d'oferta excessiva ni que es produïsca una "devaluació significativa" de la Denominació d'Origen, com s'argumenta en la Resolució ministerial.

La recomanació presentada pel Consell Regulador de la DO Cava no reuneix tampoc els requisits de l'article 65 del Reglament comunitari ni del 7.2 del RD 1338/2018 de 29 d'octubre del MAPA, perquè no hauria existit acord previ entre les parts representatives rellevants de la citada Denominació, especialment Almendralejo i Requena que, fins i tot, van mostrar expressa i inequívocament la seua oposició a la recomanació que va presentar el Consell Regulador, d'acord amb l'expressat per sengles Comunitats Autònomes d'Extremadura i Comunitat Valenciana en els seus tràmits d'informe.

En el recurs, totes dues organitzacions exposen que “l'art. 65 del Reglament comunitari és clar, inequívoc i de directa aplicació general i exigeix, per a l'acolliment i ponderació de les recomanacions de les organitzacions i denominacions, que vagen necessàriament precedides de l'acord conclòs amb les parts representatives rellevants en la zona geogràfica de què es tracte". De tal manera, pel que sembla dels recurrents, “no es pot considerar que existisca l'Acord Previ que legitime al Consell Regulador per a presentar les seues recomanacions de limitar la superfície”, assenyalen.

Les organitzacions indiquen que l'adopció de la Resolució impugnada, sense l'acord de les subzones d'Almendralejo i Requena, no sols lesiona el procediment, sinó que atempta contra la unitat del mercat interior, la lliure competència i menysprea els principis en què aquell es basa, màximament atés que l'atribució d'hectàrees a ampliar no depén d'una distribució equitativa, sinó de la prioritat en el registre de la sol·licitud.

Igualment afecta, d'acord amb les organitzacions recurrents, el dret originari comunitari de plena aplicació a Espanya que estableix, com a objectiu primordial de la PAC, "garantir així un nivell de vida equitatiu a la població agrícola, especialment, mitjançant l'augment de la renda individual dels quals treballen en l'agricultura”.