LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders i l'Ajuntament d'Asp signen un conveni de col·laboració

LA UNIO - 13 Oct, 2021

Per a dur a terme accions i actuacions de promoció i divulgació agrària

LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders i l'Ajuntament d'Asp han signat un conveni de col·laboració per a dur a terme accions i actuacions de promoció i divulgació agrària, amb la finalitat de fer costat als llauradors i al sector agrari local, i contribuir a la difusió i promoció turística d'Asp.

LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders es compromet a realitzar activitats de promoció i potenciació de l'agricultura aspense, de pràctiques agrícoles ambientalment sostenibles i difusió turística d'Asp com ara per exemple la participació en la Jornada agrària a Aspe jornada de promoció de productes locals, reunions informatives/nova normativa que permet als llauradors vendre directament, accions formatives com l'obtenció del carnet de manipulador de plaguicides o la presentació dels diferents productes agrícoles en les campanyes d'estiu i hivern, com a mitjans de difusió d'una activitat econòmica tradicionalment identificativa del municipi.

Així també es realitzaran un servei d'atenció directa al llaurador i ramader d'Asp, a través d'una oficina d'atenció.

Tot això amb les següents funcions i activitats:
• Centre d'informació i assessorament general agrari i ramader
• Règim Especial agrari de la Seguretat Social/ jubilació/ àrea jurídica (tant informació com gestió i tramitació)
• Fiscalitat agrària i creació d'empreses (SAT, Autònoms, S.L…)
• IRPF. informació sobre impost de successions i donacions.
• Ajudes UE i Conselleria d'Agricultura:
o Pagament Bàsic
o Ajudes primera instal·lació
o Agricultura ecològica
o Ajudes modernització de Regadius
• Informació sobre novetats i serveis obligatoris: Quaderns de Camp, higiene en la producció primària, ITEAF
• Posar a disposició llaurador contractes homologats per a la compravenda de fruites i hortalisses en fresc, de conformitat amb la llei 12/2013 mesures per a millorar el funcionament de la cadena alimentària

L'Ajuntament d'Aspe aporta per a l'execució d'aquest Conveni la quantitat de 4.800 euros.