LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders sol·licita ajudes a la Conselleria d'Agricultura per a adaptar a les explotacions ramaderes a la nova normativa d'ordenació del sector porcí

LA UNIO - 10 Mar, 2022

Es tracta d'una ajuda per cessament definitiu i tancament de l'activitat i una altra per cessament i venda a una persona jove o persona jurídica perquè reforme la granja

LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders ha sol·licitat ajudes autonòmiques a la Conselleria d'Agricultura perquè els productors ramaders de porcí de la Comunitat Valenciana no perden competitivitat i puguen adaptar les seues explotacions a la nova i exigent normativa d'ordenació del sector.

El Reial decret 306/2020 del Ministeri de la Presidència, d'11 de febrer, pel qual s'estableixen normes bàsiques d'ordenació de les granges porcines intensives, i es modifica la normativa bàsica d'ordenació de les explotacions de bestiar porcí extensiu, incorpora tota una sèrie d'obligacions per a reduir les emissions de NH3 i altres gasos d'efecte d'hivernacle en les nostres granges de porcí que obligarà els productors a realitzar elevades inversions, sobretot en matèria d'emmagatzematge dels purins.

Des de la Conselleria d'Agricultura, a través d'una línia d'ajudes a la millora de la competitivitat i sostenibilitat de les explotacions ramaderes, l'última convocatòria de les quals va ser la Resolució de 23 de desembre de 2021, ja s'intenta fer costat a aquesta adaptació a la normativa estatal, però resulta insuficient.

La realitat demostra que moltes instal·lacions ramaderes de la Comunitat Valenciana no es podran adaptar, ja siga per la impossibilitat d'efectuar aquestes inversions a conseqüència de les dimensions del terreny on estan situades, o per l'elevada edat de la persona que està al capdavant d'aquestes granges i que desincentiva les inversions per les dificultats per a obtindre un retorn d'aquestes.

Per això LA UNIÓ ha instat, a través un escrit dirigit a la consellera Mireia Mollà, al fet que s'inicien els estudis i gestions oportunes per a implantar noves línies d'ajudes autonòmiques a fi de concedir-les en primer lloc per plaça ramadera per al cessament d'activitat i tancament definitiu d'aquelles explotacions de producció que no puguen complir les exigències establides en la normativa d'ordenació del sector porcí i també una altra ajuda per plaça ramadera per al cessament de l'activitat i venda de l'explotació, amb límit màxim per plaça, a una persona jove o que inicie l'activitat, o a una persona jurídica perquè reforme la granja i complisca amb les exigències establides en eixa normativa d'ordenació.

LA UNIÓ està realitzant en les últimes setmanes un cicle de xarrades informatives per totes les zones de la Comunitat Valenciana on major nombre de granges de porcí existeixen per a informar les persones productores sobre les noves obligacions que han de complir per a adaptar-se a l'ordenació prevista. L'assistència a les mateixes està sent molt elevada, prova de l'interés i preocupació existent.