LA UNIÓ de Llauradors porta davant l'Audiència Nacional l'extensió de norma de la interprofessional del vi OIVE

LA UNIO - 28 Oct, 2019
  • 1702
  • 0

Es pretén recaptar 2 milions d'euros en la Comunitat Valenciana per a cinc campanyes quan els preus per als productors segueixen a la baixa

LA UNIÓ de Llauradors i la resta d'organitzacions de la Unión de Uniones, després del cas omís a les contínues al·legacions que ha elaborat sobre la legalitat de l'extensió de norma acordada per l'Organització Interprofessional del Vi d'Espanya (OIVE), ha presentat un recurs contenciós administratiu contra aquesta decisió de la interprofessional.

LA UNIÓ i la Unión de Uniones, qui ja presentaren al Ministeri sengles al·legacions, tant al maig durant el procés d'informació pública, com al juny, en el procés de consulta d'ordre ministerial, recorre davant l'Audiència Nacional l'extensió de norma per a les campanyes 2019/2020 a 2023/2024.

Amb l'extensió de norma es pretén recaptar anualment 400.000 euros en la Comunitat Valenciana i un total de 2 milions d'euros al llarg de la seua duració de cinc anys (5,6 milions d'euros per campanya en tot l'Estat i 28 milions per a tot el període), presumptament en contra de diversos preceptes de la normativa de la Unió Europea en la matèria, així com, de les previsions del Tractat de la Unió Europea i del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.

LA UNIÓ pretén que els productors que no pertanyen ni a la OIVE ni a la resta d'organitzacions interprofessionals agroalimentàries espanyoles tinguen garantits els seus drets i deixen de ser lesionats econòmicament. Així mateix, l'organització assenyala que no ha sigut l'única entitat que ha presentat al·legacions o s'ha expressat en contra de l'extensió de norma. En concret, associacions de La Rioja que agrupen uns 300 cellers d'aquella zona productora han qüestionat igualment que l'Organització Interprofessional tinga la representació requerida per a poder adoptar aquestes decisions.

En aquest sentit, esgotada la via d'audiència, l'organització planteja als Tribunals, perquè aquests decidisquen, els seus dubtes sobre la legalitat de l'extensió de norma acordada en la OIVE respecte a les circumscripcions econòmiques en què es divideix Espanya, a la representativitat no justificada ni en el conjunt, ni en les circumscripcions econòmiques del vi, així com d'alguns dels objectius concrets de l'extensió de norma per anar més enllà del que es preveu en l'Organització Comuna de Mercats (OCM) dels productes agraris de la UE.

L'organització, que no està en contra del principi interprofessional com a sistema de vertebració del sector, sí que considera que moltes de les hui constituïdes manquen de la legitimitat requerida per a funcionar i aprovar extensions de norma al no comptar els membres de la part productora amb l'acreditació documental de la cessió expressa de representació dels llauradors i ramaders.

Igualment, posa en dubte, la seua utilitat en les actuals circumstàncies. "Sincerament, no sabem per a què serveix la gran quantitat de diners que cada any recapten dels diferents sectors les Interprofessionals… per descomptat, a la vista dels resultats, no perquè els llauradors i ramaders tinguem millors preus per als nostres productes” apunten des de l'organització.