LA UNIÓ de Llauradors presenta una proposta de moció en totes les localitats de la Ribera afectades per la pedra per a compensar les greus pèrdues en el sector agrari

LA UNIO - 04 Jul, 2018
  • 3079
  • 0

Ajudes directes i mesures fiscals per als llauradors, repartiment gratuït producte cicatritzant i línia d'ajudes per a les cooperatives comercialitzadores de la comarca, entre altres coses

LA UNIÓ de Llauradors ha presentat en tots els Ajuntaments de la Ribera Alta i Baixa afectats per la pedra del passat diumenge 1 de juliol i per les gelades de març una moció a fi de que l'aproven en Ple per a traslladar una sèrie de mesures a les diferents Administracions que compensen en la mesura del possible els efectes negatius d'aquests dos sinistres climatològics en el sector agrari de la comarca. Aquesta organització va quantificar les pèrdues de la pedra en les dues comarques de la Ribera, en una estimació inicial, en una quantitat propera als 80 milions d'euros després d'afectar al voltant de 15.000 hectàrees de cultiu.

Entre les mesures que proposa LA UNIÓ es troba instar al Ministeri d'Agricultura perquè a través de ENESA i Agroseguro s'establisca en les assegurances agràries una taxació i indemnització del dany real en parcel·la en funció de les exigències comercials, independentment de la franquícia establerta. És a dir que s'indemnitze el 100% del dany real. També es demana al Ministeri d'Agricultura que establisca una ajuda d'Estat (ajudes de minimis) de fins a 15.000 € per empresa agrària en tres anys.

A la Conselleria d'Agricultura se li indica que incorpore aquests danys climàtics en l'informe anual que ha de traslladar al Ministeri d'Agricultura per a aconseguir un índex de rendiment net zero per als cultius i poblacions afectades. En relació al tema d'impost també s'insta als Ajuntaments a establir una condonació del pagament de l'Impost de Béns Immobles de les parcel·les cultivades i de les instal·lacions allí presents, independentment de si es tracta d'un sòl rústic o urbà i en aquest sentit que el Govern de l'Estat compense a l'Ajuntament respectiu, amb càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat, la condonació de l'IBI de les parcel·les cultivades.

Al Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social se li demanda així mateix establiment d'una bonificació de les quotes de la Seguretat Social durant un any i al Govern de l'Estat l'establiment de préstecs amb interès subvencionat per als afectats.

La pedra va produir també danys en la fusta dels arbres i per això LA UNIÓ sol·licita en la seua proposta de moció que la Conselleria d'Agricultura repartisca de forma gratuïta productes cicatritzants per a les explotacions afectades per danys en fusta.

LA UNIÓ és conscient que a més de les pèrdues directes que aquestes incidències climàtiques provocaran sobre la renda dels llauradors i ramaders, les cooperatives comercialitzadores -de gran importància en la comarca de la Ribera- van a comprovar com el seu compte de resultats es veurà molt minorat per l'elevada disminució de la producció, que afectarà tant als costos fixos com als llocs de treball.

Per aquest motiu, a més de les línies d'ajudes i suport a les persones productores, també li demana LA UNIÓ al Ple municipal que inste al Govern central a l'establiment de les següents mesures:
- Exempció en el pagament de quotes empresarials a la Seguretat Social de les cooperatives afectades (contempla l'exempció tant les aportacions empresarials com les dels seus treballadors). En el cas que s'haja de procedir a l'extinció del contracte, les indemnitzacions dels treballadors haurien de ser a càrrec del Fons de Garantia Salarial.
- Autorització per a la percepció de prestacions per desocupació per als treballadors amb extinció de contracte i que no tinguen els períodes de cotització necessaris per a accedir.
- Bonificació dels interessos dels préstecs de campanya de les cooperatives, tant de les de primer grau com de les de segon grau.