LA UNIÓ de Llauradors preveu un balanç negatiu de la campanya de fruita d'os amb menors ingressos per als productors per l'important descens de collita

LA UNIO - 14 Jun, 2021

Pese al descens de producció, ni els preus ni el consum han sigut els esperats

LA UNIÓ de Llauradors informa que la campanya de fruita d'os, ja molt avançada o a punt de concloure segons produccions, serà negativa en el territori valencià amb preus como a molt lleugerament superiors o inferiors als del passat any depenent de la producció, malgrat tindre un important minvament de collita. En resum, per al productor significarà pocs quilos i descens d'ingressos.

Les primeres estimacions apunten a una reducció de producció en la Comunitat València del 20% en relació al passat exercici i de quasi el 40% sobre la mitjana dels últims cinc anys. La caiguda es produeix també en les altres zones productores de l'Estat i en les de la resta de la UE. El major descens es dóna en nectarines, bresquilles i albercocs, amb un descens mitjà generalitzat del 35%, mentre que en prunes i paraguaians, s'espera un increment mitjà del 9%.

Els preus seran semblants o fins i tot inferiors a la passada campanya i no compensaran el gran descens de collita d'enguany. La demanda, malgrat haver-hi una producció inferior, no ha sigut la desitjada. Ni els nostres mercats habituals europeus ni tampoc els nacionals han tirat del consum i els ingressos seran inferiors als de la passada campanya. Per contra, els preus en supermercats i grans superfícies oscil·len els 3 euros/kg per exemple en l'albercoc, del qual el llaurador percebrà en el millor dels casos una quantitat de 0,60 €/kg, xifra per davall del cost de producció.

La campanya de fruita d'os va vindre ja marcada per les condicions climatològiques adverses d'abril amb gelades i amb problemes de floració i quallat en unes certes varietats, sobretot d'albercoc, la qual cosa va provocar que s'iniciara amb un retard mitjà d'uns 10 dies.

La superfície de fruita d'os representa en la Comunitat Valenciana ja només el 9% de la superfície total de l'Estat, perdent representativitat des de l'any 2002 quan era del 16%. En tots aquests anys, mentre a Espanya ha desaparegut el 2% de terres de cultiu de fruita d'os, en la Comunitat Valenciana ha sigut del 41%. I si parlem en termes de producció és del 3%, la qual cosa provoca que la nostra capacitat d’influencia en la fixació dels preus siga inexistent.

A més, l'increment de costos tant de producció com de matèries primeres de confecció o energia, que no es reflecteix en un increment del preu final, porta com a conseqüència que el cultiu de fruita d'os en el nostre territori siga any rere any més inviable per als productors.

LA UNIÓ alerta en aquest sentit de la falta de suport cap al sector i demanda que els sectors en crisis com aquest disposen de plans de reconversió que establisquen ajudes finançades per l'administració amb l'objectiu de reposicionar-se en el mercat (nous cultius o noves varietats i temporalitat). També demana una ajuda per a l'arrancada de 2.000 hectàrees de pruneres a Espanya per a adequar l'oferta a la demanda.

Anima a les persones consumidores a aprofitar l'excel·lent qualitat de la fruita, apostant per un consum de proximitat i temporada com a actitud de suport als fruticultors. Reclama a les empreses que defensen uns preus concordes amb la situació de l'oferta i que permeten compensar la pèrdua de producció que ha patit el productor a causa dels danys climatològics d'aquesta campanya. Així mateix, insta la Conselleria d'Agricultura a realitzar un seguiment meticulós de les pèrdues patides amb l'objectiu de contribuir a una fiscalitat justa i que tinga present les pèrdues patides de cara a la tributació de l'IRPF 2021, per a aquells llauradors que tributen pel sistema de mòduls de l'IRPF.