LA UNIÓ de Llauradors reafirma el seu compromís a favor del transvasament Tajo-Segura i impugnarà qualsevol acord que supose una reducció dels actuals cabals d'aigua

LA UNIO - 02 May, 2022

L'organització aposta per una visió d'Estat i la cohesió interterritorial per a evitar que es pose en perill el reg en una de les zones més riques agrícolament de tota Europa com són les comarques del sud d'Alacant

LA UNIÓ de Llauradors reafirma el seu compromís indestructible a favor del transvasament Tajo-Segura, com a font de subministrament d'aigua de qualitat per a una de les zones més riques agrícolament de tota Europa, com són les comarques del sud d'Alacant.

En aquest sentit, l'organització agrària impugnarà qualsevol acord que supose una reducció en els cabals d'aigua transvasada des de la Conca Hidrogràfica del Tajo a la Conca Hidrogràfica del Segura, en compliment del seu defensa dels interessos dels llauradors i dels ciutadans en general, a disposar de recursos alimentaris de qualitat, que només poden aconseguir-se mitjançant un subministrament adequat d'aigua per al reg agrícola.

LA UNIÓ recomana a les autoritats competents que plantegen una solució integral en els recursos hídrics, integrant propostes vertebradores i constructives per a tots, en evitació de conflictes entre territoris.

Segons el parer de LA UNIÓ, Espanya ha d'aconseguir una sobirania alimentària -i, per tant, agrícola- que siga suficient per als seus habitants, com s'ha demostrat amb la crisi generada per la pandèmia del coronavirus i també amb la guerra d'Ucraïna. Només des d'aquesta visió de cohesió interterritorial es poden aconseguir solucions duradores i positives per al conjunt de l'Estat.

La coordinació entre les diferents Confederacions Hidrològiques, l'habilitació de plans hidrològics nacionals i fins i tot europeus, entre altres mesures, són passos indispensables per a resoldre els conflictes. Les propostes destructives i cainites només condueixen a incrementar eixos mateixos problemes i a crear altres nous. Per això des de LA UNIÓ es reclama una visió d'Estat a tots els nostres governants, “perquè cal socialitzar les solucions, no els problemes”.

La realitat actual ens indica que altres alternatives viables al transvasament amb un preu assumible perquè els llauradors puguen mantindre les seues explotacions no existeixen i per tant no és moment d'assumir ara retallades d'aigua, just quan els costos producció estan desorbitats.