LA UNIÓ de Llauradors reclama una bateria de mesures per a compensar les pèrdues en el camp originades per la gota freda de la setmana passada

LA UNIO - 09 Nov, 2020

L'organització proposa que Govern de l'Estat, Generalitat i Ajuntaments consensuen les seues mesures de manera coordinada

LA UNIÓ de Llauradors sol·licita una sèrie de mesures per a pal·liar les pèrdues que la gota freda (pluja, pedra i vent) va ocasionar la setmana passada en el sector agrari d'algunes zones de la Comunitat Valenciana, fonamentalment a les comarques de la Ribera Alta i Ribera Baixa.

Les propostes que reclama l'organització es dirigeixen a totes les Administracions i urgeixen a buscar el consens entre totes elles perquè les mesures que es prenguen siguen efectives i diligents. LA UNIÓ creu que les pèrdues directes per incidència de la pedra són superiors ja als 10 milions d'euros i caldrà veure l'evolució dels cultius per a valorar els danys definitius després de l'embassada dels camps o a quant ascendeix la magnitud de la incidència en les infraestructures agràries.

A la Generalitat Valenciana li demanda LA UNIÓ un paquet d'ajudes per a reparar infraestructures i danys en explotacions agràries i també ajuda per a la compra o repartiment gratuït de productes fungicides. En aquest aspecte, per a agilitzar la mateixa, proposa LA UNIÓ que el llaurador el compre ja i present la factura perquè se li reintegre l'import.

All Govern de l'Estat, LA UNIÓ li insta a que concedisca ajudes als ajuntaments afectats per a reparar les infraestructures agràries danyades: camins agrícoles, sistemes de reg, hivernacles, etc. També demana préstecs a interés zero per a les persones llauradores i ramaderes afectades o indemnitzacions per a fer front a les despeses de campanya a fi de tindre ingressos per a afrontar les noves collites.

En l'apartat fiscal i de Seguretat Social demanda l'exempció del 50% de les quotes de la Seguretat Social durant sis mesos, la reducció dels mòduls fiscals de cara a la pròxima campanya de la renda en les explotacions afectades i compensar als ajuntaments que apliquen l'exempció del pagament de l'IBI rústic i dels béns afectes a l'activitat agrària.

En aquest últim aspecte commina als Ajuntament afectats a l'exempció del pagament de l'IBI rústic i dels béns afectes a l'activitat agrària, així com agilitat en la reparació de les infraestructures agràries de la seua competència per a evitar problemes a l'hora d'accedir a les explotacions.

Sobre el peritatge dels sinistres d'assegurances per part de Agroseguro, LA UNIÓ va sol·licitar ja la setmana passada la màxima agilitat a l'hora de fer els treballs en totes aquelles explotacions afectades. Cal assenyalar que aquests sinistres estan coberts per l'actual sistema d'assegurances agràries.

Davant la situació de moltes persones llauradores i ramaderes que no disposen d'una assegurança agrària, per no poder assumir el seu cost davant els baixos preus que perceben per les seues produccions i per a circumstàncies com les actuals que ja es repeteixen de manera habitual, des de LA UNIÓ es proposa l'estudi i implantació per part de Agroseguro d'una assegurança agropecuària mínima i bàsica que cobrisca els riscos extraordinaris consorciables -subvencionada per ENESA en un 65%-, i complir així amb l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible 2.3 que suposa incrementar els ingressos de les agricultures familiars.