LA UNIÓ de Llauradors reclamarà aranzels per a les importacions d'arròs japònica de Myanmar i Cambodja

LA UNIO - 26 Nov, 2019
  • 1731
  • 0

Actualment només hi ha per a la varietat índica però eixos països de manera hàbil pretenen augmentar les seues exportacions de japònica que no tenen cap mena d'aranzel

LA UNIÓ de Llauradors sol·licitarà a la Unió Europea que establisca també aranzels, mitjançant una nova clàusula de salvaguarda, per a les importacions d'arròs redó, varietat japònica, procedents de Myanmar i Cambodja si existiren crisis de preus per als productors europeus. En la Comunitat Valenciana el 90% de la producció és d'arròs redó japònica.

En aquests moments només existeixen aranzels, aplicats des de gener d'enguany a través d'una clàusula de salvaguarda aplicada per un període de tres anys i per a l'arròs llarg de varietat índica d'aqueixos països que han d'abonar 175 euros/tona el primer exercici, 150 el segon i 125 el tercer. 

LA UNIÓ indica que, gràcies en part a aquests aranzels i fins hui, les cotitzacions de l'arròs havien repuntat, però amb el previsible augment de les exportacions des d'eixos països d'arròs japònica sense cap mena d'aranzel la situació pot tornar a empitjorar. Tot apunta al fet que Cambodja i Myanmar de manera hàbil han trobat una solució al fre aranzelari incrementant les seues exportacions d'arròs redó que no té cap aranzel.

En el Consell de Ministres comunitari s'ha donat ja la veu d'alarma sobre l'increment de les importacions d'aquests països asiàtics d'arròs japònica i se certifica des d'alguns països que cal fer un seguiment de la tendència d'aquestes importacions i l'impacte sobre el mercat i els productors europeus a fi d'avaluar si existeixen les condicions per a activar la clàusula de salvaguarda.

La Comissió Europea va aplicar la clàusula de salvaguarda el 18 de gener de 2019 després d'unes investigacions iniciades en 2018 a conseqüència d'una denúncia del govern d'Itàlia a la qual es van sumar, entre altres estats membre, Espanya. Aquesta investigació va concloure en què, durant les cinc últimes campanyes – 1 de setembre 2012 al 31 d'agost de 2017 –, la quota de mercat dels arrossers de la Unió Europea es va veure reduïda del 61% al 39% en el mercat de la ÙE al mateix temps que les importacions de Cambodja i Myanmar van créixer el 89% durant eixes mateixes cinc campanyes, passant de 165.412 a 312.003 tones. A això, se li va sumar que la superfície de cultiu d'arròs a la UE s'havia reduït el 42% i el preu percebut pels arrossers va baixar un 32% durant aqueix període.

 La Comunitat Valenciana és la quarta comunitat productora d'arròs d'Espanya, amb el 15% de la superfície i el 17% de la producció. Per a aquesta campanya es preveuen més de 133.000 tones, de les quals unes 119.000 seran d'arròs japònica i 14.000 d'arròs índica.