LA UNIÓ de Llauradors s'oposa a la baixa d'ofici dels tractors i maquinària més antiga sense disposar de dades reals ni alternatives

LA UNIO - 23 Sep, 2019
  • 2822
  • 0

Molt millor que aquest tipus de normes coercitives seria que l'any passat s'haguera gastat tots els diners del RENOVE en ajudes a la compra de maquinària

LA UNIÓ de Llauradors, davant el projecte del RD de caracterització i registre de maquinària agrícola al qual l'organització ha presentat ja les seues al·legacions, s'oposa a la baixa d'ofici o a les traves al ROMA per als tractors i maquinària més antics que el Ministeri d'Agricultura proposa.

LA UNIÓ ha presentat al·legacions al projecte de Reial decret del MAPA que reedita la normativa sobre el registre de maquinària agrícola, entre les novetats de la qual estaria la possibilitat que les CCAA donen de baixa d'ofici en determinades condicions els tractors, maquinària i equip i que impedeix la venda de tractors amb una antiguitat de més de 40 anys, sense estructura de protecció homologada.

L'organització comparteix plenament els objectius de la futura norma quant a augmentar la seguretat i l'eficàcia econòmica, energètica i ambiental, però considera que les propostes anteriors no són adequades per la variada casuística que es dóna en les explotacions i que no responen a la realitat del sector.

Malgrat que des de LA UNIÓ s'admet que, objectivament, el parc, sobretot de tractors, està envellit, no hi ha dades oficials publicades recents, una cosa que l'organització ha demanat al Ministeri també que esmene per a tindre un diagnòstic correcte de la situació.

“Tots voldríem tindre tractors nous, moderns i bons, però són molt cars i, desgraciadament, la realitat del camp és la que és i molts tirem avant les nostres explotacions fent el millor ús possible de tractors o equips que ja tenen molts anys”, comenten des de LA UNIÓ.

L'organització recorda que el mercat de tractors usats és molt important i que, segons, les dades del mateix ROMA mentre que en 2018 es van inscriure 11.333 tractors nous, van canviar de mans 29.980 tractors usats, dels quals el 58% tenia més de 20 anys.

Més campanyes d'informació i suport

LA UNIÓ assenyala que les normes de seguretat i d'emissions estan ací i cal complir-les, però el ROMA, en opinió de l'organització, no ha de convertir-se en un registre instrumental per a condemnar determinada maquinària, sinó que ha de millorar-se per a ser una eina de coneixement de la situació del parc.

L'organització considera que el desitjable objectiu de modernitzar i renovar el parc de maquinària agrícola ha de fer-se mitjançant campanyes d'informació i mesures de suport, tals com el Pla RENOVE agrari i no amb actuacions de tipus coercitiu que compliquen innecessàriament la gestió de les explotacions.

“Molt millor que aquest tipus de normes, seria que l'any passat s'haguera gastat tots els diners del RENOVE en ajudes a la compra de maquinària i que enguany s'haguera augmentat el pressupost per a atendre totes les peticions d'ajudes”, apunten des de LA UNIÓ, recordant que, dels 5 milions d'euros anuals amb els quals compta la mesura, en 2018 es van quedar 2 milions d'euros sense gastar en finançar eixe any només els equips d'aplicació de purins i que en 2019 les sol·licituds presentades han superat en un 34% l'assignació prevista.

D'altra banda, l'organització dóna suport a el nou sistema proposat pel Ministeri per a establir una marca de qualitat, que certifique les condicions d'eficiència energètica i el compliment de normes de disseny, de protecció ambiental i de seguretat.