LA UNIÓ demana a Agricultura que agilite els tràmits burocràtics perquè aquells llauradors que hagen fet cursos de manipulador de plaguicides enguany puguen comprar productes fitosanitaris

LA UNIO - 28 Apr, 2022

Des d'enguany els retards són elevats, entre cinc i sis mesos, i persones amb el curs realitzat al gener no tenen el carnet ni estan inscrits en el ROPO, per la qual cosa no els venen productes fitosanitaris

LA UNIÓ de Llauradors ha sol·licitat a la Conselleria d'Agricultura que agilite tots els tràmits burocràtics que impedeixen a les persones llauradores que han realitzat cursos d'usuari professional de productes fitosanitaris enguany comprar aquests sistemes de lluita per a la millora de la sanitat vegetal amb els quals tractar els cultius d'una forma normal, circumstància que està causant una gran preocupació a tenor de la gran quantitat de queixes rebudes per aquesta organització agrària.

LA UNIÓ reclama així que des de la Conselleria d'Agricultura es garantisca el registre en el Registre Oficial de Productors i Operadors de mitjans de defensa fitosanitària (ROPO) durant el mes següent a la recepció de la documentació final dels cursos d'usuaris professionals de productes fitosanitaris o, en defecte d'això, s'establisca un mecanisme que garantisca que la persona que haja superat aquesta formació puga adquirir productes fitosanitaris fins que l'administració l'inscriga en el ROPO i reba el corresponent carnet.

Es tracta d'una situació que estan vivint totes aquelles persones que finalitzen satisfactòriament des de principi d'any la formació d'usuaris professionals de productes fitosanitaris i el motiu és l'aplicació des de novembre del passat any del Registre Electrònic de Transaccions i Operacions (RETO) que afecta, principalment, a les empreses de venda de productes fitosanitaris que han de comunicar al Ministeri d'Agricultura el producte que venen i a qui li ho venen. Fins a novembre, amb el certificat d'haver realitzat la formació era suficient, però l'obligació de vendre exclusivament a les persones inscrites en el ROPO i creuar-lo amb el del RETO, fa que aquest certificat momentani ja no siga vàlid.

No és la primera ocasió que LA UNIÓ trasllada aquesta circumstància a la Conselleria d'Agricultura en els últims mesos perquè establisca el mecanisme d'inclusió en el ROPO de tota la gent que finalitza els cursos de formació a fi d'adquirir els fitosanitaris que precisen en els seus cultius. Cal assenyalar que la incorporació al registre del ROPO depén en exclusiva de la Conselleria d'Agricultura i, per tant, en aquest sentit, LA UNIÓ treballa intensament perquè s'accelere aquest tràmit burocràtic que tant perjudica els llauradors. El retard ve perquè des de l'entrada en vigor del RETO hi ha persones afectades que, després de realitzar el corresponent curs de manipulador de plaguicides per a aconseguir el carnet, encara no el tenen ni han sigut inscrits en el ROPO, i els venedors no els faciliten el producte quan acudeixen a les botigues.

LA UNIÓ, com a entitat homologada per a impartir aquests cursos, havia gestionat fins hui en col·laboració amb l'administració agrària valenciana, la tramitació i repartiment d'aquests carnets entre les persones que superaven la formació per a usuaris professionals de productes fitosanitaris. En aquest sentit, fins a novembre de 2021, les persones que finalitzaven satisfactòriament els cursos podien adquirir els productes fitosanitaris presentant el diploma i justificant d'haver realitzat i superat aquesta formació, fins que la Conselleria d'Agricultura tramitava la seua inclusió en el ROPO, editava i repartia els carnets.

Ara, les empreses subministradores d'aquests productes tenen l'obligació de registrar cada venda i, per tant, si el comprador no disposa del carnet ni està inscrit per part de Conselleria en el ROPO, no se li dispensen els productes fitosanitaris. “Les persones que han superat enguany el curs d'usuari professional de productes fitosanitaris no poden adquirir cap producte fitosanitari com prompte en uns cinc i sis mesos i no poden realitzar cap tractament fitosanitari en els seus cultius amb les greus conseqüències que això suposa quant a la pèrdua d'ingressos per no poder lluitar contra plagues i malalties. Cal solucionar aquest assumpte ja de manera diligent perquè ara a la primavera és quan més tractaments cal efectuar”, assenyala Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ.