LA UNIÓ demana a Conselleria d'Agricultura i Presidència de la Generalitat que treballen perquè els fabricants de torró emparats en les IGP Xixona i Torró d'Alacant utilitzen ametles produïdes en la Comunitat Valenciana

LA UNIO - 02 Oct, 2023

Un canvi en la IGP de Xixona i Torró d'Alacant servirà per a utilitzar sense cap mena de restriccions, ametles produïdes en qualsevol part del món

LA UNIÓ Llauradora insta la Conselleria d'Agricultura i a la Presidència de la Generalitat a treballar perquè els fabricants de torró emparats en les IGP Xixona i Torró d'Alacant utilitzen ametles produïdes en la Comunitat Valenciana. La IGP modificarà el seu plec de condicions per a utilitzar ametles de qualsevol part del món.

Així mateix, LA UNIÓ, demana que s'excloga al Consell Regulador de les IGP Xixona i Torró d'Alacant de la possibilitat d'accedir a qualsevol ajuda o subvenció finançada amb línies pressupostàries (pròpies, alienes o cofinançades) de la Conselleria d'Agricultura, mentre no usen de manera fefaent ametla produïda en la Comunitat Valenciana. “No s'entendria que reba ajudes o subvencions públiques d'Agricultura una entitat que no usa prioritàriament productes agraris produïts en la Comunitat Valenciana”, assenyala l'organització. També reclama que s'afavorisca i incentive econòmicament a aquells torroners que certifiquen l'origen de l'ametla de la Comunitat Valenciana en l'elaboració dels torrons, estiguen o no emparats per la IGP Xixona i Torró d'Alacant.

Aquesta bateria de propostes, que ha fet arribar tant al president de la Generalitat, Carlos Mazón com al conseller d'Agricultura, José Luis Aguirre, arriba després de la desestimació per part de Conselleria d'Agricultura del recurs de reposició interposat dins del termini i en la forma escaient per la Unió Llauradora davant la modificació dels plecs de condicions i documents únics de les IGP Xixona i Torró d'Alacant. En aquest recurs LA UNIÓ manifestava la seua disconformitat davant la desaparició en el text sotmés a modificació de l'origen de les matèries primeres, ametla fonamentalment, utilitzades en la fabricació dels torrons acollits a la IGP perquè “dona via lliure als fabricants de torró, emparats en la IGP, per a utilitzar sense cap mena de restriccions, ametles produïdes en qualsevol part del món”.

Agricultura argumenta per a rebutjar el recurs de LA UNIÓ que el lloc de procedència de les ametles no té rellevància en l'obtenció del producte de les IGP Torró de Xixona i Alacant ni molt menys afecta a la qualitat d'aquest, mentre que per a LA UNIÓ l'origen de la matèria primera sí que pot afectar la qualitat i diferenciació del producte sobretot quant a la varietat d'ametla usada.

Segons el parer de LA UNIÓ la Generalitat no pot quedar com una simple tramitadora de la petició de modificació del plec de condicions del IGP i la seua funció ha de ser la d'aconseguir que, en la fabricació del torró, i més amb una IGP que fa referència a una zona geogràfica valenciana, es done preferència a l'ús de les ametles produïdes en la Comunitat Valenciana.

La decisió de la Conselleria d'Agricultura de facilitar sense més l'aprovació de la modificació proposada pel Consell Regulador sense cap oposició i cap intent de fer reconsiderar la postura d'aquest que es beneficia d'un origen d'ací com a argument de venda, és il·lògica i perjudica sens dubte les persones productores d'ametla del nostre territori. En aquest sentit, els preus que perceben aquesta campanya els productors d'ametla de la Comunitat Valenciana són ruïnosos davant la falta de demanda, fonamentalment els de la nostra varietat autòctona Marcona. “Patim preus cada vegada més baixos mentre suportem la competència deslleial d'ametla importada de tercers països i ni des d'instàncies oficials ni des d'organismes que suposadament vetlen per la qualitat del nostre producte es fa res per evitar-ho, sinó tot el contrari. Els industrials torroners s'aprofiten d'una marca d'ací per a posar ametla de fora de la Comunitat Valenciana”, indica LA UNIÓ.