LA UNIÓ demana a Luis Planas que pressione a la Unió Europea per a activar la clàusula de salvaguarda i frenar les importacions d'arròs de Cambodja i Myanmar

LA UNIO - 23 Dec, 2018
  • 2305
  • 0

Ara també està el perill de Mercosur que permetria l'entrada de 45.000 i 100.000 tones anuals amb baix aranzel

LA UNIÓ de Llauradors sol·licita al Ministeri d'Agricultura que pressione a les autoritats comunitàries per a l'aplicació amb major celeritat de la clàusula de salvaguarda per a frenar la importació d'arròs lliure d'aranzels dels països EBA (Cambodja i Myanmar).

LA UNIÓ, que ja ha manifestat en reiterades ocasions el seu desacord amb aquestes importacions lliures d'aranzels que posen en perill als arrossers valencians, demana que es posen en marxa els mecanismes necessaris perquè es frenen aquestes importacions, tal com va evidenciar el Congrés dels Diputats en la seua votació el passat 10 de desembre.

En aquest sentit, després de la investigació realitzada per la Comissió Europea dels fluxos comercials d'arròs procedent de països acollits al règim “tot menys armes” i molt especialment dels procedents de Cambodja i de Myanmar, s'ha confirmat que la importació de l'arròs varietat Índica d'aquests països en els últims anys, tant en volums com en preu, ha causat dificultats al sector arrosser de la Unió Europea.

En la investigació també s'ha evidenciat que Cambodja ha incrementat significativament la seua quota de mercat del 15,4% al 25,1% entre 2012 i 2017; mentre que la quota de mercat de Myanmar es va incrementar del 0,2% al 6,3%. Per contra, en el mateix període, la quota de mercat de la UE va caure del 61% al 39%; disminuint en més de 20 punts.

Segons aquesta investigació, la Comissió Europea veuria justificada l'aplicació de la clàusula de salvaguarda; i apunta al fet que durant els pròxims tres anys s'aplique un aranzel mitjà de 150€/tona i any perquè es puga recuperar completament de la situació.

Si bé fins ara la indústria s'havia beneficiat d'aquesta importació a baixos preus i només perjudicava al llaurador, ara aquesta també es veu danyada, ja que s'està començant a importar arròs blanc en paquets, la qual cosa suposa una competència directa per a tots dos.

“Davant la quantitat d'acords comercials bilaterals i regionals faria falta preguntar-se també els beneficis reals i/o supòsits que tenen aquests tractats als països en desenvolupament; si es tradueixen realment en un increment i millora de la qualitat de vida de les poblacions rurals i una redistribució equitativa dels beneficis”, es pregunten des de LA UNIÓ. “Perquè sembla que tampoc està massa clar, però el que sí que és clar és que ens perjudiquen a nosaltres”, asseguren.

Ara també Mercosur

LA UNIÓ adverteix, que encara que l'aplicació d'aquesta clàusula de salvaguarda pot donar un respir al sector, no cal oblidar que la Unió Europea està ultimant també en el marc de l’acord amb Mercosur la possibilitat que s'importe entre 45.000 i 100.000 tones anuals d'arròs a baix aranzel; el que obri l'entrada massiva en el mercat europeu a un preu amb el qual no es puga competir, per la qual cosa l'organització demana que s'establisquen uns límits perquè no es perjudiquen els cultius que no es poden reconvertir. Del grup de països de Mercosur, el principal exportador d'arròs és l'Uruguai que ja en la campanya 2015/2016 va exportar a la UE 35.464 tones.