LA UNIÓ demana al Ministeri d'Agricultura prohibir la importació de cítrics tractats amb Clorpirifos i Metil clorpirifos

LA UNIO - 11 Apr, 2023

Al llarg de 2022 es van detectar 193 casos d'importacions de fruites i hortalisses amb presència d'aquestes matèries actives l'ús de les quals està prohibit ací, de les quals 146 eren de cítrics

LA UNIÓ Llauradora ha remés una carta al ministre d'Agricultura, Luis Planas, on li demana que es plante com França enfront de les produccions agrícoles importades de països tercers, com és el cas dels cítrics que usen matèries actives no autoritzades a Europa i que prohibisca la seua entrada durant un any.

LA UNIÓ justifica la seua petició per diferents motius i, el primer, és el de ser coherent en la política de la UE de desautorització de l'ús d'unes certes substàncies actives sobre l'argument d’evitar riscos per a la salut per als consumidors europeus. “És incomprensible que es retiren de l'ús certs fitosanitaris en la producció europea i que després ens els puguem trobar en els productes que importem. Això és enganyar els ciutadans de la UE”, critiquen des de l'organització.

En la mateixa línia, a més, l'entrada d'aquests productes genera una clara competència deslleial per als llauradors de la Unió Europea que no tenen els mateixos mecanismes de lluita contra les plagues i que veuen com augmenten també els seus costos de producció, amb pèrdues evidents en un percentatge de fruita que no és útil per a eixir als mercats o majors despeses en haver d'implementar la lluita biològica i disposar de tractaments menys efectius. Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ, indica que “nosaltres produïm cítrics durant molts mesos i no som deficitaris i per això advoquem per una reciprocitat en matèria de fitosanitaris respecte a les produccions de països tercers. L'eliminació d'aquestes matèries actives ens ha provocat en resum més dificultats de control de les plagues i majors costos productius”. 

“A més, no volem ni pensar en les conseqüències per a les exportacions espanyoles i valencianes, si un d'aquests productes importats tractats amb productes prohibits acaba sent reexportat i es detecten traces en la seua eixida… pot ser un desastre”, alerta LA UNIÓ.

L'organització agrària posa com a exemple cridaner de la situació denunciada el que està succeint amb les alertes de residus de Clorpirifos o Metil clorpirifos, substàncies que ja no estan autoritzades a la UE des de 2020, detectades en fruites i hortalisses importades i, sobretot, de cítrics. En 2022 es van produir un total de 193 d'aquestes alertes a la Unió Europea en fruites i hortalisses importades, sent aquestes substàncies actives les que provoquen major número d'elles.

En el cas concret dels cítrics, durant l'any passat, van ser 146 d’aquestes matèries actives del total de les 193. A les taronges importades que han provocat alertes sanitàries amb presència d'aquestes matèries actives van ser de 25 del total de 31 alertes en aquest producte, el 80,65% de les alertes. Si es parla de les mandarines, s'han detectat 19 alertes amb aquestes substàncies del total de 24 alertes sanitàries en aquest cítric, el 79,17 de les alertes. En el cas de les llimes, s'han produït 43 alertes sanitàries del total de 68 que s'han detectat en aquest producte, el 63,24%. Finalment, en aranges les alertes sanitàries van ser de 59 amb presència de tots dos productes d'un total de 59, cosa que significa que el 100% d'alertes sanitàries en aranja es van deure a la detecció d'una d'aquestes dues matèries actives. 

“A més del Clorpirifos i Metil clorpirifos” assenyalen “hi ha altres matèries actives prohibides a la UE, que sí que s'usen en països tercers i dels quals apareixen residus en altres productes importats”. Per aquests motius, LA UNIÓ demana al ministre Planas que imite al seu homòleg francés, que ha prohibit durant un any l'entrada de cireres de països tercers on el fosmet està permés.

L'organització demana que es realitze una anàlisi de risc sobre les importacions de productes procedents de llocs en els quals s'usen substàncies no autoritzades a la UE i, en base, als resultats, s'adopten les restriccions que s'estimen necessàries per a salvaguardar la salut dels consumidors i evitar la competència deslleial que distorsiona els mercats de les nostres produccions.