LA UNIÓ demana al Ministeri d’Indústria que s'homologuen en bloc les ferramentes agrícoles remolcades perquè puguen circular sense problemes per la via pública

LA UNIO - 15 Apr, 2021

Reclama també eximir als tractors agrícoles de les inspeccions tècniques actuals per altres més específiques a la maquinària agrícola, mantenint les degudes exigències en matèria de seguretat

LA UNIÓ de Llauradors, en el marc d'una reunió mantinguda recentment amb la Subdirecció General de Qualitat i Seguretat Industrial del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, ha insistit en la necessitat d'adaptar la normativa relativa a la maquinària agrícola a la realitat del sector per a evitar una excessiva burocràcia que alenteix els treballs.

LA UNIÓ ha assenyalat els problemes derivats de la instrucció 20/V-139 de febrer de 2020 que, en considerar les ferramentes remolcades com a maquinària agrícola remolcada, obliga a homologar-les, matricular-les, inscriure-les al ROMA, estar subjectes a ITV i disposar de l'assegurança obligatòria per a circular per la via pública.

Això ha provocat que aquest tipus de maquinària, fins ara utilitzada de manera habitual pel llaurador, puga ser objecte de sanció. Per a evitar aquesta situació, l'organització ha sol·licitat al Ministeri una moratòria de tres anys i un procés d'homologació en bloc que permeta circular al llaurador sense problemes com fins ara.

Així mateix, un altre dels temes tractats ha sigut la instal·lació dels sistemes localitzats d'aplicació de purins en les cisternes. En aquest sentit, s'han donat casos on empreses d'estacions ITV han indicat al llaurador que ha d'iniciar un procés de reforma de la cisterna per a instal·lar aquests sistemes quan, segons la seua condició d'element intercanviable, no hauria d'iniciar-se aquest procés.

Demanen eximir als tractors agrícoles d'inspeccions tècniques

D'altra banda, els representants de l'organització han defensat la necessitat d'eximir als tractors agrícoles de les inspeccions tècniques, com ocorre en altres països de l'entorn com França, Itàlia o Portugal, d'acord amb la Directiva 2014/45/UE o una ITV específica de la maquinària agrícola fora de l'abast d'aquesta Directiva amb la finalitat d'adequar-la més a la realitat agrària. L'organització insisteix que es faça una revisió del manual d'inspecció perquè siga més específica a la maquinària agrícola, mantenint les degudes exigències en matèria de seguretat.

Així mateix, han reclamat que les cabines dels tractors siguen considerades elements de confort, de cara a facilitar l'homologació de tractors amb protecció antibolcada i cabina instal·lada a posteriori i evitar així els problemes que tenen aquestes màquines per a passar la ITV.

Els representants del Ministeri d'Indústria s'han mostrat comprensius amb les qüestions plantejades per LA UNIÓ i s'han compromés particularment a analitzar, juntament amb la DGT, la qüestió de l'homologació de les ferramentes. Així mateix, s'han mostrat sorpresos amb la qüestió dels sistemes localitzats de purins i la reforma de les cisternes, assegurant que no han d'implicar una reforma en tractar-se d'elements intercanviables pel que, per a evitar males interpretacions de la reglamentació, s'han compromés a traslladar aquesta qüestió a les comunitats autònomes per a evitar que ocórreguen casos similars en un futur.