LA UNIÓ demana habilitar més fons per a cobrir la demanda del Pla Renove de maquinària agrícola que s'ha esgotat en una hora

LA UNIO - 15 Jun, 2021

L'organització ja va al·legar en el seu moment que un dels criteris que hauria de prevaldre és la figura dels llauradors professionals i les explotacions prioritàries i no la rapidesa amb la qual se sol·licita

LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders critica el poc pressupost i el format per a l'assignació de fons que el Ministeri d'Agricultura ha plantejat per al Pla Renove de maquinària agrícola i que hui s'ha demostrat que no funciona ni és útil.

En poc menys d'una hora, els 2,55 milions d'euros destinats a maquinària agrícola ja han sigut compromesos per sol·licituds presentades i més de 3,8 milions de fons es troben en reserva provisional per si algun expedient dels quals han aconseguit fer la sol·licitud no complira requisits o renunciara.

L'organització agrària ha insistit en reiterades ocasions en la necessitat de dotar de major pressupost aquesta partida i també va al·legar en el seu moment que un dels criteris que hauria de prevaldre és la figura dels llauradors professionals i les explotacions prioritàries i no la rapidesa amb la qual se sol·licita.

LA UNIÓ recorda que l'any 2019 i 2020 va ocórrer el mateix, encara que en el 2020 els fons previstos es van acabar a les quatre hores, no en una hora. No obstant això, encara queden disponibles quasi els 4 milions d'euros que es destinen a cisternes de purins i accessoris, que porten compromesos 237.000 euros.

L'organització, en les al·legacions presentades al Ministeri, ja va advertir que això podria produir-se novament, i efectivament, ha succeït. Igualment sol·licitava que s'incorporaren obligacions en matèria d'ajudes que estableix la Llei 19/1995 de modernització agrària, prioritzant les ajudes cap als Llauradors a Títol Principal (ATP’S).

A més, LA UNIÓ assenyala que aquesta manera de conducta per part del Ministeri ha provocat una gran desigualtat en el repartiment territorial d'aquestes ajudes, perquè el més ràpid és aquell que millor connexió tinga, o el que més ràpid aconseguisca registrar la sol·licitud el que es portarà l'esperada subvenció del Pla Renove.