LA UNIÓ demana que la suspensió acordada dels aranzels entre els EUA i la UE siga definitiva

LA UNIO - 16 Jun, 2021

LA UNIÓ de Llauradors qualifica de bona notícia per al sector agrari de la Comunitat Valenciana la suspensió dels aranzels entre els EUA i la UE per un període de cinc anys, però considera que hauria d'arribar-se a un acord perquè siga definitiva.

LA UNIÓ aprofita la situació de suspensió dels aranzels per a reclamar-li al Ministeri d'Agricultura que negocie un nou protocol d'exportació de cítrics als EUA, ja que l'actual és massa exigent i costa molt diners enviar fruita amb els condicionants establerts. Cal indicar que les nostres clementines estan gravades allí amb un aranzel de 1,9¢/Kg1, mentre que les procedents d'altres països com Austràlia, el Canadà, Xile, Israel, Corea del Sud, el Marroc, Mèxic o el Perú, estan exemptes en tindre signats amb els EUA acords de lliure comerç. A més, les nostres empreses que desitgen exportar clementines han de complir amb els requisits recollits en un Protocol d'exportació rigorós i amb moltes condicions, entre elles un tractament de fred que no obstant això Espanya no demana per a les importacions d'altres països tercers.

No és estrany per tant que les nostres exportacions citrícoles als EUA hagen caigut progressivament al llarg de les últimes campanyes, des de les 60.660 tones de la 2010/2011 fins a les 9.034 tn de la 2018/2019, prèvia a la de la imposició de nous aranzels -2019/2020, on es van comptabilitzar només 45 tn. El retorn de les nostres exportacions no serà per tant tasca fàcil perquè cal tornar a guanyar-se la confiança i, a més el Marroc i Xile fonamentalment, s'han beneficiat de la nostra expulsió del mercat estatunidenc.

Cal assenyalar que els aranzels addicionals impostos pels EUA eren del 25% per als productes agroalimentaris i afectaven sobretot els cítrics, l'oli d'oliva envasat, la carn de porcí, vins tranquils envasats (amb alcohol inferior a 14é), olives verdes, formatges o conserves de mol·luscos. No obstant això, els aranzels imposats per la UE als EUA no eren massa importants i fins i tot no tenien en compte ni tan sols les importacions d'ametles que inunden els nostres mercats i desestabilitzen preus, tal com havia sol·licitat en reiterades ocasions aquesta organització.

Les exportacions agroalimentàries valencianes als Estats Units en 2018, abans de l'establiment dels aranzels, van ascendir a 178,4 milions d'euros, això és el 3 per cent del total d'aquestes, la qual cosa converteix als EUA en el primer soci agroalimentari de la Comunitat fora de la Unió Europea.