LA UNIÓ denuncia les escandaloses diferències de preu entre el camp i la distribució en un context de gran inflació amb elevats preus per als consumidors

LA UNIO - 12 Jul, 2022

El meló d'Alger té un diferencial entre origen i destinació del 511% i les taronges del 1.298%, per posar alguns exemples

LA UNIÓ de Llauradors ha elaborat un estudi en el qual es demostren les escandaloses diferències existents en els preus d'alguns productes hortofructícoles des de la seua eixida del camp en origen fins a l'arribada als lineals en destinació de la distribució, tot això en un context d'una alta inflació motivada en part per les altes cotitzacions dels aliments i també de l'energia.

L'organització agrària ha triat alguns productes hortofructícoles i ha comparat amb dades oficials el seu preu en origen en camp, posteriorment en els mercats majoristes (mercas) i intermediaris i finalment en la distribució. Les dades revelen que, en aquest augment desorbitat dels aliments, els productors són els que s'emporten la pitjor part.

En aquest sentit, es pot observar que els llauradors no es beneficien ni molt menys en la mateixa mesura que les altres baules de la cadena agroalimentària amb unes desigualtats bastant evidents entre els uns i els altres. L'augment es produeix entre els intermediaris i la distribució.

Si triem un dels productes de temporada dels quals més s'ha parlat aquestes últimes setmanes com és el meló d'Alger, el productor percep de mitjana 0,36 €/kg, en la fase d'intermediaris arriba als 0,93 €/kg i en la distribució es dispara fins als 2,20 €/kg. La diferència entre camp i distribució del meló d'Alger és del 511%. Es pot comprovar en aquests moments com algunes cadenes de distribució importants estan llançant ofertes de melons d'Alger que no arriben als 0,90 €/kg, “la qual cosa posa de manifest que conformen els preus al seu antull, fa unes setmanes a preu d'or i ara ho devaluen amb ofertes de descompte”.

En meló succeeix més del mateix. En camp es paga de mitjana a 0,47 €/kg, en la fase d'intermediaris a 1,66 €/kg i en la distribució a 1,85 €/kg. La diferència entre camp i distribució és del 293%.

Quant a les taronges, els productors en una campanya realment horrorosa han cobrat de mitjana 0,11 €/kg, en el segment dels intermediaris ha arribat fins als 0,67 €/kg i en els lineals de la distribució s'ha trobat a una mitjana de 1,49 €/kg. La diferència entre origen i destinació ha sigut del 1.298%.

Una fruita d'estiu com la nectarina s'ha pagat en camp a una mitjana de 0,67 €/kg, en la fase d'intermediaris a 1,75 €/kg i en la distribució a 3,44 €/kg. El diferencial entre el pagat en el camp i el que paguen els consumidors és d'un 412%.

Si comparem una hortalissa de les més consumides com la creïlla, veiem que el llaurador rep de mitjana 0,34 €/kg, en la part dels intermediaris no puja massa i arriba fins als 0,53 €/kg i on es dispara és en la distribució amb 1,37 €/kg. La conseqüència és un diferencial entre origen i destinació de més del 300%. Es poden consultar altres productes en la gràfica adjunta.

Davant aquesta situació, LA UNIÓ proposa l'establiment de procediments públics per al coneixement i formació dels marges comercials per part dels diferents agents econòmics que intervenen en la formació dels preus. També que s'instaure un sistema públic d'elaboració de costos de producció de referència per als contractes agroalimentaris obligatoris establits en la Llei de millora del funcionament de la cadena alimentària. En aquest sentit, aposta per la inclusió d'una clàusula en els contractes que permeta compartir els beneficis i costos generats en la cadena de valor en benefici dels productors.

D'altra banda, LA UNIÓ proposa també una millor regulació dels mercats, així com vigilar i sancionar les concertacions de preus per part de la demanda en perjudici del llaurador i ramader.