LA UNIÓ denuncia que els primers preus que s'ofereixen ja per al raïm de cava són ruïnosos per als productors

LA UNIO - 22 Aug, 2021

L'organització no consentirà cap contracte per davall dels costos de producció i en cas contrari traslladarà la queixa a la AICA

La campanya de la imminent verema no comença bé per als productors de la Comunitat Valenciana, ja que els primers preus que ofereixen cooperatives i cellers pel raïm de cava tant en les varietats més primerenques com en les altres són molt baixos, segons LA UNIÓ de Llauradors

En un context de descens de collita a causa dels atacs del fong del míldiu i de les adversitats climatològiques com la pedra, en la zona productora del cava de Requena s'espera al voltant d'un 30% menys de producció respecte a una campanya normal.

LA UNIÓ denuncia que els compradors volen pagar unes cotitzacions molt semblants a les de la passada campanya, bastant ruïnoses per cert, quan la situació no és la mateixa perquè hi ha molta menys collita i a més la qualitat del raïm és d'una gran qualitat i amb una alta graduació per l'absència de pluges al llarg dels últims mesos.

Tenint en compte la disminució de producció de raïm també a Castella-la Manxa i Extremadura a causa de la sequera, i la pèrdua de producció tant a Itàlia com a França per les gelades que van patir aquesta primavera, “el lògic seria pensar que a l'haver una menor oferta el preu seria superior al de l'any passat”, assenyalen des de LA UNIÓ, però “els primers contractes de compravenda no ho reflecteixen, sinó tot el contrari”.

Els preus oferits pels cellers se situen així molt per davall dels costos de producció, que és el referent que exigeix la Llei de Millora de la Cadena Alimentària com a preu mínim al qual es pot signar un contracte.

Per això, des de LA UNIÓ s’anuncia que es denunciarà davant l'Agència d'Informació i Control Alimentari (AICA) qualsevol contracte de compravenda de raïm per a vinificació que estiga per davall dels costos de producció del raïm en la Comunitat Valenciana. Les pèrdues que es poden produir en aquest sector, entre la baixada de producció i els preus ruïnosos que estan oferint els cellers, poden ser molt elevades. “Anem a exigir de manera contundent i a vetlar des de la nostra organització perquè no es pague cap quilo de raïm per davall del cost de producció”, assenyala Luis Javier Navarro, sotssecretari general de LA UNIÓ de Llauradors.