LA UNIÓ denuncia que la Comissió Europea no audita les importacions de cítrics de Sud-àfrica des de 2016, malgrat l’augment de les intercepcions amb plagues

LA UNIO - 18 Dec, 2019
  • 1655
  • 0

En només cinc anys s'han detectat més de 3.000 agents nocius a les fronteres europees que podrien afectar els cítrics Valencians

L'última auditoria realitzada per la Comissió Europea per a avaluar el sistema sud-africà de certificació i control oficial de cítrics per a l'exportació a la UE data de juny de 2016, és a dir que han passat ja més de tres anys des de l'última, segons denuncia LA UNIÓ de Llauradors.

Allí es concloïa que havien de millorar-se tant les inspeccions oficials en camp com les intercepcions internes a fi de reduir la probabilitat d'intercepcions de cítrics exportats a la UE.

En base les conclusions de l'auditoria, les autoritats fitosanitàries de la UE van realitzar al gener de 2017 unes recomanacions de millora del sistema de control i certificació sud-africà. Les autoritats competents sud-africanes, en aquest cas el NPPO (National Plant Protection Organisation) van proposar, per a garantir la disminució de partides amb agents nocius, diverses actuacions correctores.

La quantitat d'intercepcions no s'ha reduït des de 2016, malgrat els compromisos adquirits. Únicament en 2018 es van reduir les intercepcions, però en 2019 han tornat a incrementar-se en un 94%, tal com es pot veure en el següent gràfic:

Intercepcions de cítrics procedents de Sud-àfrica amb els principals agents nocius

 

Phyllosticta citricarpa

Thaumatotibia leucotreta

Tephritidae

(Díptero - mosca fruta)

Otras

TOTAL

Interceptaciones

Diferencia respecto año anterior

2005

10

16

1

1

28

 

2006

34

3

3

0

40

43%

2007

44

13

1

0

58

45%

2008

72

3

3

4

82

41%

2009

20

23

 

0

43

-48%

2010

11

2

3

3

19

-56%

2011

34

5

4

1

44

132%

2012

34

4

5

0

43

-2%

2013

 

36

3

1

40

-7%

2014

28

20

5

1

54

35%

2015

15

17

4

10

46

-15%

2016

4

12

5

0

21

-54%

2017

24

12

1

0

37

76%

2018

2

14

 

1

17

-54%

2019

9

21

1

2

33

94%

TOTALES

341

201

39

24

605

 

% respecto total

56%

33%

6,45%

3,97%

 

 

Font: Comissió Europea

L'amenaça per a la nostra citricultura per part de plagues de quarantena que podrien, fins i tot, fer desaparèixer el cultiu de cítrics en la Comunitat Valenciana és per tant molt elevada.

Referent a això Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ, assenyala que “la Comissió Europea no pot esperar mes i ha de prendre mesures urgents i endurir els protocols d'importació amb mesures de control en origen, contingents, aplicació del tractament en fred i unificar criteris duaners. No és de rebut que no s'audite a aquells que no ho fan bé i posen en risc la seguretat vegetal de la citricultura europea”.

Rànquing intercepcions plagues en cítrics per països

Per països segons el gràfic següent, els cítrics procedents de Sud-àfrica són els que més intercepcions han tingut amb un 21% d'aquestes. l'Uruguai és el segon amb més intercepcions amb quasi un 16%. Les importacions uruguaianes de cítrics s'han de revisar amb lupa, ja que té una elevada taxa d'intercepcions en funció del poc nivell de cítrics que exporta. Altres països sobre els quals s'hauria de posar el focus són l'Argentina, la Xina i Bangladesh, que estan en les mateixes condicions que l'Uruguai, poca importació de cítrics, però molta intercepció.

Intercepcions per països dels principals agents nocius en 2019

 

%

Total

154

100%

Sudáfrica

33

21,40%

Uruguay

24

15,60%

China

21

13,60%

Argentina

18

11,70%

Bangladesh 

18

11,70%

Túnez

8

5,20%

Israel

6

3,90%

Brasil

5

3,20%

Indonesia

5

3,20%

Zimbabue

5

3,20%

Kenia

4

2,60%

Swaziland

3

1,90%

Ghana

2

1,30%

Uganda

2

1,30%

    Fuente: Comisión Europea

Dades globals i mesures

En els últims cinc anys (2015-2019), tal com es pot observar en el gràfic adjunt, s'han detectat un total de 3.081 agents nocius que han entrat a través de diferents productes i que podrien acabar o fer inviable la nostra citricultura. Per això des de LA UNIÓ, però sobretot que s'exigisca o revise, en tots els acords comercials de la UE amb tercers països, les inspeccions als països d'origen i els tractaments en fred per a tots els cítrics que arriben a Europa. “Ens juguem molt i a més els costos que s'haurien de suportar serien infinitament majors que els destinats a la prevenció posteriorment”, assegura LA UNIÓ. 

Intercepcions dels principals agents nocius que afecten als cítrics valencians, independentment del producte en el que han entrat a la UE

 

2015

2016

2017

2018

2019

2015-2019

% respecto total

Phyllosticta citricarpa 

125

36

33

54

58

306

9,9%

Xanthomonas citri subsp. Citri 

 

19

11

13

11

54

1,8%

Thaumatotibia leucotreta 

296

147

141

368

165

1.117

36,3%

Tephritidae (díptero - mosca fruta)

365

293

179

202

242

1.281

41,6%

Elsinoe fawcettii  

2

1

1

1

11

16

0,5%

Coccidae  

6

3

 

2

8

19

0,6%

Pseudococcidae  

1

2

1

2

7

13

0,4%

Insecta  

7

4

   

5

16

0,5%

Bactrocera dorsalis  

       

60

60

1,9%

Phyllosticta citriasiana  

   

3

   

3

0,1%

Ceratitis

10

8

17

3

2

40

1,3%

Xanthomonas axonopodis pv. Citri

13

   

7

 

20

0,6%

Xylella fastidiosa

2

1

1

3

 

7

0,2%

Trioza eritreae

6

6

2

3

 

17

0,6%

Diaphorina citri

 

1

     

1

0,0%

Bactrocera

   

31

37

 

68

2,2%

Totales

854

525

421

702

579

3.081

 

Variación

Respecto año anterior

 

-38,5%

-19,8%

66,7%

-17,5%

   

Font: Comissió Europea

 

LA UNIÓ proposa una sèrie de mesures per a revertir esta situació, entre elles les següents:

  1. Prohibició de la importació de cítrics procedents de zones amb plagues i malalties declarades de quarantena per la Unió Europea.
  2. Prohibició d'importació de cítrics de països tercers que tinguen autoritzat la utilització de matèries actives l'ús de les quals està prohibit a la Unió Europea.
  3. Els acords comercials han de contemplar l'obligatorietat que els països que exporten a la Unió Europea han d'assegurar l'estricte compliment de les normes fitosanitàries de la Unió Europea.
  4. Unificació a nivell comunitari dels criteris i normes d'inspecció fitosanitàries en frontera.
  5. Establir l'obligatorietat del tractament en fred per a les importacions de països tercers amb plagues de quarantena i segons els criteris que establisca la Unió Europea i no els que traslladen aquests països tercers.
  6. Per a una protecció efectiva dels consumidors, s'ha d'eliminar el nivell màxim de residus (LMR) predeterminat general per a pesticides de 0,01 mg/kg i establir-se en 0 mg/kg per als pesticides no autoritzats a la Unió Europea.